Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Maikuus lõppes edukalt 5 nädalat kestnud veebipõhine kursus "Office 2010 kiirkursus", mille käigus loodi ühele kursusele Viope e-õppe keskkonnas korraga 383 õppijakontot. See tähendas meile tagada nii suurele hulgale internetis õppijatele korraga vaba ligipääs e-kursusele. Kõik toimis, ühtegi ületamatut probleemi ei tekkinud ja õppijad olid lõpptulemusega väga rahul.

E-koolituse eesmärk oli anda G4S Eesti AS töötajatele paremad arusaamad Office 2010 rakendusprogrammide kasutamisest ja õpetada selgeks tõhusamad töövõtted kontoritarkvara kasutamisel.

Koolituse tellija sõnul säästsid nad oluliselt aega ja raha pakkudes üheaegselt nii suurele hulgale töötajatele ettevalmistust uuele tarkvaraversioonile üleminekul. Enim kasutasid õppijad e-koolituse läbimiseks tööaega, osad õppisid kodus. Kaugõppe lahendusega jäid ära klassikoolituse korraldamise kulutused, mis on märksa suuremad võrreldes e-õppega.  Lisaks oli võimalik jälgida õppeprotsessi ja saada ülevaade õppimise tulemuslikkusest.

Koolitusel oli 5 teemapeatükki:
• Menüüriba, sisaldas 8 teooriaosa ja 6 valikvastustega küsimust
• Word, sisaldas 11 teooriaosa ja 6 valikvastustega küsimust. Lisaks sisaldas peatükk ka kirjalikku harjutustööd, mille hindamine toimus juhendaja poolt
• PowerPoint, sisaldas 10 teooriaosa ja 8 valikvastustega küsimust
• Excel, sisaldas 6 teooriaosa ja 9 valikvastustega küsimust
• Outlook, sisaldas 14 teooriaosa ja 16 valikvastustega küsimust

Õnnestunud koolituse eest täname oma head partnerit Soomes Viope Solutions OY, kelle loodud e-õppekeskkond on võimas, mitmekülgne ja kiiresti arenev.


Kõik e-kursustest

G4S Eesti  IT osakonnajuhataja Margo Külv:

"G4S Eesti ei ole kontoritöötajatele korraldanud varem nii suuremahulisi koolitusi. 
E-õpe oli kõige paindlikum variant meie jaoks. Töötajad said valida endale sobiva aja, vajadusel teha paus ja siis jälle jätkata poolelijäänud kohast.

Meil on üle Eesti palju kontoreid ja keeruline oleks olnud nii koolitaja kui koolitatavate transportimine. E-õppe hind kujunes meie jaoks soodsamaks kui
oleksime pidanud kasutama nö tavakoolitust. Kuna tänasel päeval on paljudes kodudes juba arvutid siis oli kasutajatel võimalus ka töövalisel ajal koolituskeskkonda
kasutada. E-õppe eeliseks on ka tagasiside juhtidel kes ja kuidas on koolituse läbinud.

Kõik oli väga hästi, kes soovis see sai koolituda. Tooksin välja kaks probleemi millega tuli tegeleda.
Meie jaoks kujunes probleemiks piltide nägemine. Piltide nägemiseks oli vaja lubada brauseris Security settingute all „Display mixed content“. Vaikimisi oli see brauserites keelatud. Teine probleem oli videodega. Need olid lingitud youtube keskkonnast. Meil on aga tulemüüris youtube sait blokeeritud Juhtimiskeskuse ja Sularahatöötluse arvutitele. Samas oli mitmeid Juhtimiskeskuse inimesi kes kodus koolitusprogrammi läbisid. Veelkord – kes soovis see sai koolitatud.

E-õppe eelistest. Mulle isiklikult meeldis, et sain paraleelselt testi tehes kasutada reaalseid programme. Nii tekkisid seosed ja loogika kust ja kuidas midagi leida võiks.
Tooksin veelkord esile plussi, et on võimalik koolituda oma töölaua tagant tõusmata. Minu jaoks oli see väga oluline argument.

Soovitaksin e-õppe vormi juhul kui on palju kontoreid üle riigi laiali või on vajadus lühikeses ajavahemikus palju inimesi koolitada. Sellistel juhtudel on võit ajas, rahas ja usun ka et kvaliteedis."