Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

IT Koolituse koolitaja Henn Sarv osales 23.-27.04.2012 Küprosel Shipcon Limassol LTD-s SA Archimedes poolt toetatud koolitusreisil.

Koolituse pealkiri oli „Enesejuhtimine ja selle kasutamine koolituses“, kestvus 5 päeva. Koolitusel keskenduti õppija emotsionaalsele, mõtete ja teadvusele. Oluliseks praktiliseks osaks olid koolituses emotsioonide, teadvustamise analüüs, mõistmine ja juhtimine. Õpitu ja omandatu andis Hennule hea tausta ja ülevaate ning praktilise kogemuse, kuidas sõna ja mõtlemisega enda ja õppijate potentsiaali, võimeid ja käitumist suunata, püstitada eesmärke ja neid saavutada. Õpitu aitab peamiselt individuaal- ja personaaltreeningutes, kuid on oluliseks kasuks klassikoolituste koolitusprotsessi juhtimisel ja tõhustamisel.
Henn hindas koolituse kasulikuks ja kordaläinuks ning tõi välja selle osakaalu oma koolitaja professionaalses arengus: „Kursus oli osa minu enesearengu ja professionaalse arengu (andragoogi oskuste) plaanist“