Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Võtame vastu ECDL License (AO) eksameid.
Infot kõigist eksamitest (ka EPSO, Kryterion, Prometric ja Pearson VUE) telefonil 618 1720 või saada kiri eksam[at]koolitus.ee  Eksamikeskuse administraator Piret Luts.

Täpsem info ECDL eksamitest:
ECDL eksam on praktiliste oskuste ja kompetentside eksam. Moodulid hõlmavad nii arvuti teooriat kui ka praktilist kasutust. ecdl

Eestis on hetkel teste võimalik sooritada järgnevates moodulites:

  • Moodul 1 – Info- ja sidetehnoloogia, mis eeldab info- ja sidetehnoloogia põhimõistetest arusaamist üldtasemel ja arvuti eri osade tundmist
  • Moodul 2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, mis nõuab taotlejalt arvuti kasutamise ja haldamise oskust
  • Moodul 3 – Tekstitöötlus, mis nõuab taotlejalt oskusi tekstitöötlusprogrammi kasutamiseks igapäevaste dokumentide koostamisel
  • Moodul 4 – Arvutustabelid, mis eeldab arvutustabeli mõiste tundmist ja oskusi tabelarvutusprogrammi kasutamiseks igapäevaste tabelite koostamisel
  • Moodul 5 – Andmebaaside kasutamine, mille eesmärgiks on tunda andmebaasi mõistet ning osata kasutada andmebaase
  • Moodul 6 – Esitlus, mis nõuab taotlejalt oskusi esitlustarkvara kasutamiseks
  • Moodul 7 – Veebisirvimine ja suhtlus, mis eeldab teadmisi Interneti kasutamiseks ning elektronposti ja muude suhtlusvõimaluste tundmist
  • Moodul 12 – Turvalisus

Näidistestidega saate tutvuda ECDL Eesti kodulehel www.ecdl.ee.

Mida annab ECDLi eksami sooritamine õpilasele:

• Sujuva arvutikasutusoskusega õppurid edenevad koolitöös ja haridustee jätkamises paremini

• ECDL sertifikaat tõendab objektiivselt eksami sooritanu aruvtikasutusoskusi

• ECDL sertifikaat on mitmetes ülikoolides aktsepteeritud dokument sisseastumisel

• ECDL eksamiprogramm on mitmete Eesti kutsestandardite osa

• Võimalus saada oma esimene rahvusvaheline oskuste sertifikaat

Mida annab ECDLi eksami sooritamine koolitajale:

• ECDL eksam on objektiivne mõõdupuu personali ja õpilaste oskuste hindamiseks

• Arvutialase pädevusega koolitajad annavad loenguid efektiivsemalt, ajasäästlikult ja suurema tulemuslikkusega.

• Teeb koolitaja töö mugavamaks ja lihtsamaks – kommunikatsioon õpilaste ja kolleegidega, töövahendite kasutus (e-kool), tunni programmi ettevalmistus

• Avab koolitajale võimaluse kasutada kaasaegset tehnoloogiat, mille abil kooliprogrammi põnevamaks muuta. Näiteks luua veebipõhiseid teste, kasutada e-õppematerjale jpm.

Eksamite hinnakiri: 

Nimetus
Hind
ECDL ühe testi hind
21,00 EUR
Soodushind õpilastele ja haridussüsteemi töötajatele
16,00 EUR
Skillscardi (ECDL tunnistuse) dublikaat
  1,28 EUR

* hinnale lisandub käibemaks (20%).

NB! Tunnistuste ajaline kehtivus ei ole piiritletud.