Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Alanud on registreerimine täiskasvanute ümberõppe programmi „Vali IT!“.

Tasuta koolitustele oodatakse kõrghariduse omandanud või on õpingud katkestanud  inimesi, kes pole senini IT erialadel töötanud, ent kes soovivad tulevikus leida tööd tarkvaraarendajatena. Aastatel 2017 - 2020 pakutakse 3,5 kuud kestvaid tasuta kursusi ühekokku 500-le inimesele.

„Vali IT!“ programm on ellu kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“. Projekti eelarve on  ligikaudu 1,4 miljonit eurot.

„Vali IT!“  programmis osalejad läbivad 6-nädalase täismahus õppe (5 päeva nädalas, 8 akadeemilist tundi päevas) IT Koolituse ja BCS Koolituse koolituskeskustes. Sellele järgneb 8-nädalane praktika ettevõtetes. Praktikakohtade pakkujad on nt Codeborne, Ericsson, Helmes, Kühne + Nagel, Nortal, Playtech, Sertifitseerimiskeskus, Swedbank, Tieto jt ettevõtted.

Esimene koolitusetapp toimub Tallinnas.

Eesti IT sektoris on Praxise analüüsi hinnangul vaja aastani 2020 täiendavalt tööle võtta 2600 - 4500 tarkvara arendamise oskusi omavat spetsialisti. Analoogsetel kohtadel täna töötavad inimesed teenivad keskmisest palgast oluliselt rohkem. Just sellistele töökohtadele saavad „Vali IT!“ programmi lõpetajad kandideerida.

Lisainfo: www.vali-it.ee