Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

5.-7. septembril osalesin IT Koolituses toimunud ITIL Foundation koolitusel.

ITIL Foundation koolitus on mõeldud kõigi taseme IT juhtidele ja ka spetsialistidele-praktikutele, kes töötavad IT valdkonnas ja on seotud IT strateegia koostamise, teenuste kavandamise ja juurutamise või IT teenuste ja selle toe osutamisega. Kolmepäevase koolituse käigus antakse ülevaade ITIList ning tutvutakse olulisemate põhimõtete, mõistete, protsesside ja funktsioonidega, mis võimaldavad korraldada edukat IT teenuste osutamist.

Mis on ITIL?

Tegu on maailmas laialt levinud IT teenuste juhtimise parima praktikaga, mille kohta võid rohkem lugeda siit: https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil või vaadata "ITIL  100 sekundiga" videost:

ITILi praegune versioon (2011) koosneb 5 põhiprotsessist, mis moodustavad ka antud koolituse kondikava:

  • Teenuste strateegia (Service Strategy) - millised teenused aitavad saavutada ärilisi vajadusi?
  • Teenuste kavandamine (Service Design) - kuidas kavandada teenuseid, mis loovad ärile väärtust?
  • Teenuste üleminek (Service Transition) - kuidas toimub teenuste üleminek kasutusse?
  • Teenuste käitlus (Service Operation) - kuidas kasutuses olevaid teenuseid hallata?
  • Teenuste pidev täiustamine (Continual Service Improvement) - kuidas teenuseid pidevalt paremaks muuta?

Iga põhiprotsessi kohta on väljastatud eraldi raamat, mida võib iseseisvalt lugeda, aga koolituse puhul on kahtlemata lisaväärtuseks koolitaja täiendavad selgitused, näited, olulise esiletõstmine ja konteksti loomine, mis aitab teemat paremini mõista ning tööga seostada. Lisaks rikastavad õpikogemust ka koolitusel osalevad kaasõppijad, kellega saab infot vahetada.

Mis on täpsemalt kolme koolituspäeva sisuks?

Päev 1

Esimesel koolituspäeval toimub üldine sissejuhatus teemasse ning siis läheb jutt juba päris konkreetseks. Tehakse selgeks, mis on ITIL (ja mis see ei ole) ning defineeritakse mitmed olulised mõisted, nt teenuste haldus, teenus, IT teenus, IT teenuste haldus jpt. Räägitakse ka rollidest (sise- ja väliskliendid, huvitatud osapooled, omanikud, kasutajad, tarnijad), protsessidest, funktsioonidest, struktuuridest; tutvustatakse RACI ja teenuste elutsükli mudeleid.

Seejärel tegeletakse teenuste strateegia protsessiga, rõhutatakse strateegia olulisust ja tutvustatakse äritegevuse mustrite (PBA), valitsemise (governance) ja teenuste portfelli haldamise mõistet. Mööda ei hiilita ka IT finantsjuhtimisest, ärilisest vajadusest ja ärisuhete haldamisest.

Päev 2

Teisel koolituspäeval on fookuses teenuste kavandamise ja ülemineku protsessid. Teenuste kavandamise osas käsitletakse "4P"-d, teenuste kavandamise koordineerimist ja väljundeid, teenustaseme nõudeid (SLR), haldust (SLM), leppeid (SLA), monitooringut (SLAM) ja teenuste kataloogi haldust. Räägitakse ka kuluefektiivsest käideldavusest, mahuhaldusest ja talitluspidevusest ning tutvustatakse ärimõju analüüsi (BIA), riskide ja infoturbe ning tarnijate haldust.

Teenuste ülemineku osas käsitletakse põhjalikumalt muudatusehaldust, teenuse vara- ja konfiguratsioonihaldust, reliisi- ja paigaldamise haldust, teadmushaldust ning nende teemadega seotud mõisteid ja parimaid praktikaid.

Päev 3

Viimasel koolituspäeval räägitakse teenuste käitlusest ja pidevast täiustamisest. Näiteks on teemaks funktsioonid (Service desk, Technical Management, IT Operations Management, Application Management), sündmusehaldus, intsidendihaldus, tellimuste täitmine, probleemihaldus ja juurdepääsuhaldus. Pideva täiustamise (ehk sisuliselt kvaliteedijuhtimise) temaatika on vast kõige universaalsem ja vähem IT-spetsiifiline - hea meeldetuletus neile, kellel selle teemaga juba varasemalt kokkupuudet on olnud.

Kolmas koolituspäev lõpeb proovieksamiga, millele võib osaleja soovil koheselt järgneda ka ametlik eksam ja ITIL Foundation sertifikaadi saamine eksami õnnestumisel.

Kõigi koolituspäevade vältel toimub ka mitu "viktoriinivooru", kus on võimalik üheskoos eksami kordamisküsimusi harjutada ja arutada.

Koolitaja Avo Raup

Avo on osalenud ja juhtinud ITILi juurutamist paljudes organisatsioonides ning konsulteerinud-koolitanud alates 2003. a. suure hulga inimesi üle kogu Baltikumi. Lisaks on Avo koostanud ITILi eestikeelse terminite sõnastiku ja kuulub Eestis ITILit koordineeriva ja arendava organisatsiooni itSMF.ee juhatusse. Avo sertifikaatide nimekiri räägib iseenda eest...

Mulle meeldis, et koolituse vältel seostas Avo ITILit ka nt Scrumi ja DevOpsiga, julgustas osalejaid eksamit tegema ning püsis läbivalt positiivne.

Kokkuvõtteks

Nagu sellest lühikesest ülevaatestki selgub, siis infot, mõisteid ja lühendeid on ITIL Foundation koolitusel päris palju. Kõik need algajale ITILi huvilisele esmapilgul keerulised teemad läbib koolitaja aga mängleva kergusega, teeb üllatavalt lihtsaks ja loogiliseks ning toob välja asja iva ning praktilise väärtuse, mitte ei jutusta raamatuid või teooriat kuivalt ümber.

Koolitusel osaledes tundsin veidi puudust grupitöödest, aga antud Foundation taseme koolitusel ongi põhirõhk info edastamisel ja selgitamisel. Arutelud ja simulatsioonid on Avo sõnul kasutusel ITILi edasijõudnute koolitustel, kus osalejatel on juba rohkem kogemust ja kokkupuudet ITILiga ning omavaheliste kogemuste jagamine loob rohkem väärtust.

Minu hinnangul võiks see koolitus olla igale IT valdkonna inimesele nn kohustuslikuks kirjanduseks ja kui vähegi võimalik, siis soovitan koolitusel kindlasti osaleda.

 

Järgmine võimalus IT Koolituses ITIL Foundation koolitusele tulla:

Sulle võivad huvi pakkuda ka teised ITILi koolitused.

Martin Palm
IT Koolituse tegevjuht