Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Tehnika.postimees.ee-s ilmus lugu sellest, kuidas numbriformaadi automaatne muutmine Excelis põhjustab vigu ka meditsiini arendamisega seotud teadusartiklites:

"Microsofti ülilevinud arvutustarkvara kasutajatele on tuttav olukord, kus pärast mõne numbri lahtritesse sisestamist otsustab programm, et tegemist peab olema näiteks kuupäevaga ja konverteerib tavalise numbri tihtipeale üsnagi meelevaldselt kuupäeva kujule.

Sama probleem võib aga esineda ka paljude geeninimede puhul. Näiteks septiin-2 geeni sümboli SEPT2 sisestamisel arvab Excel, et tegemist on 2002. aasta septembrit märkiva numbriga ja lahtrisse ilmub geeni õige koodi asemel hoopiski «sept.02». Samalaadseid vigu võib Excel toota ka teiste numbriformaatidega – geeninimest 2310009E13 saab tabelis näiteks 2.31E+13.

Grupp Austraalia teadlasi võttiski uurimise alla, kui palju selliseid vigu avaldatavasse geneetika artiklitesse jõuab. Selleks koguti kokku 3 597 aastatel 2005-2015 avaldatud 35 175 artikli lisades leiduvat Exeli tabelit. Eraldi uuringu jaoks kirjutatud otsingualgoritmi abil tehti kindlaks, et vigu esines 704 uuringuraportiga kaasnenud 987 failis. Kokku esines geeninimedes vigasid 19,6 protsendis artiklitest."

 

"Excel pole süüdi," ütleb IT Koolituse Exceli guru Henn Sarv. "Excelit tuleb lihtsalt kasutama õppida!"

Kohtumiseni Exceli koolitustel :) 

Viide: http://tehnika.postimees.ee/3811195/exceli-automaatne-vormistamine-rikub-geneetikauuringute-andmeid