Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

IT Koolituse staažikas koolitaja Henn Sarv mõtiskles, millises suunas tehnoloogiamaailm areneb ning milliseid digikompetentse vajavad inimesed viie aasta pärast.

Arvuti seadistamist ja parandamist läheb järjest vähem vaja

„Viie aasta pärast on meil tehnoloogiat ja vahendeid veelgi rohkem! Digikompetentsid muutuvad ühelt poolt keerukamaks ja mahukamaks, teisalt lihtsamaks. Kui 50 aasta eest pidi autojuht oskama autot vajadusel ka remontida, 5 aastat tagasi oskuslikult juhtima, siis 5 aasta pärast peab ta oskama seda kasutada. IT-ga on sama lugu – arvuti, teabe ja suhtlemise kasutamine läheb ja on läinud palju lihtsamaks, selle asjalik kasutamine nõuab aga rohkem mõtlemist. Arvuti seadistamist ja parandamist läheb järjest vähem vaja. Info korrektset valdamist ja sellest aru saamist läheb aga üha rohkem vaja.

Baasoskused viie aasta pärast?

Viie aasta pärast peaks iga inimese baasoskuste hulgas olema erinevate seadmete ja rakenduste ning suhtlusvõrkude kasutamine, kommunikatsioonioskus. Kindlasti muutub andmetes info nägemise, numbrite kokkupanemise, nende mõistmise ja mõistetu najal otsustamise oskus. Baasoskuste hulgas peaks olema enda ja teiste privaatsuse, turvalisuse ja kogu selle sidustatud maailma nii positiivse kui ka negatiivse osa teadmise ja valitsevatest ohtudest hoidumise oskus.

Kesktaseme oskused viie aasta pärast?

Kesktaseme mõistet on väga raske defineerida. Eks igal alal ole oma seadmed, rakendused, teave – järjest rohkem muutuvad kõik asjad, mida töös kasutatakse, spetsiaalseteks arvutiteks. On ta siis koristamismasin, tööpink või poesüsteem. Teiste sõnadega öeldes – kesktase on oma töövaldkonna seadmete, rakenduste ning teabe samasugune kasutamisoskus.

Ka kodus hakkavad kodumasinad ja -abilised järjest rohkem muutuma arvutiteks. Asjade internet – sellest tuleb osata aru saada, seda kasutada ja see oma kasuks tööle panna. Kui baastasemega inimene oskab tulevikus telekat sisse ja välja lülitada ning kanaleid vahetada, siis kesktaseme oskustega inimene oskab juba kõiki teleka funktsioone, mugavusi ja võimalusi oma tarbeks nutikalt ära kasutada.

Tippspetsialist 5 aasta pärast?

Seda on väga keeruline ennusta. Kruvikeeramise ja kaablitõmbamise oskust läheb järjest vähem vaja, programmeerimist järjest rohkem. Suurte süsteemide ja serverite haldamine on üha enam automaatne ja neid automaate tuleb osata õpetada õigelt tegutsema – programmeerimine ongi ju automaatide õpetamise oskus.

Mis on aga tipptaseme osas kindel – keegi ei suuda juba täna, seda enam siis 5 aasta pärast kõiki tehnikavaldkondi tipptasemel osata. Spetsialiseerumine on paratamatu suund ka oskuste ja vajaduste arendamisel. Samas on erinevate alade tipptaseme töötajaid ühte ettevõttesse kulukas kokku ajada. Tipptaseme oskused ja spetsialistid muutuvad üha enam teenusteks ja oskused teenuseid kvaliteetselt pakkuda muutub tipptaseme spetsialistide baasoskuseks. Teenused, teenusetasemed, kvaliteet, vastutus, mõtlemine, ettemõtlemine…

Aga juhid?

Tipptaseme üheks oskuseks muutub ettevõtte juhi oskus neid teenuseid ratsionaalselt ja kvaliteetselt ka osta ja kasutada. Tehnoloogiajuhi oskus 5 aasta pärast on teada ja valida neid tehnoloogiaid, mida tööks vaja läheb, oskus neid tehnoloogiaid rakendada ja lõpptulemusena oma loomingut, toodet, teenust paremini müüa ja pakkuda. Oluline on oskus olla tipptasemel tehnoloogia klient, kasutaja ja tellija.