Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

2015. a viis IDC (International Data Corporation) läbi uuringu, et mõõta IT sertifitseerimise ja koolitustegevuste mõju töötajate produktiivsusele ning IT protsessidele ja teenustele.

Uuringus osalenud ettevõtete töötajad hindasid sertifitseerimise väärtust kõrgelt ja tõid välja nt järgnevad kasutegurid:

  • IT töötajate ja meeskondade produktiivsuse kasv (17%)
  • Kvaliteetsemad IT teenused (56% vähem downtime’i ehk seisuaega)
  • Uute töötajate kiirem sisseelamine (39%)
  • Huvitavam töö, edutamine ja parem palk (15%)

Raporti kokkuvõttes järeldatakse, et pidev koolitamine ja sertifitseerimine on IT töötajate ja organisatsioonide jaoks hädavajalik, et kiiresti muutuval tehnoloogiamaastikul edukas olla ning tagada töötajate nõutele vastav kompetentsus ja pidev areng.

Otsustajatel (tegevjuhid, IT juhid, personali- ja koolitusjuhid jne) soovitatakse koolitada IT töötajaid järjepidevalt ning kasutada töötajate arendamisel sertifitseerimissüsteeme.

 

Täies mahus raporti leiate siit (inglise keeles).

Allikas: Anderson, C; Marden, M; Perry, R (2015). „The Business Value of IT Certification“, IDC.