Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Koolitusel vaadatakse infograafika parimaid näiteid ja jagatakse praktilist nõu teostuseks

  • Kuidas saada Exceli tabelist kena ja avaldamiskõlbulik diagramm?

Sagedasim näide infograafikast on ettevõtete aastaaruanded või muu avaldatav statistika, mille finantsistid on toredate Exceli graafikutena vormistanud. Sisuliselt on kõik hea ja õige, aga välja näeb "kole nagu öö", sest Excel pole disainimiseks mõeldud programm.

  • Kuidas teha teenusest huvitatud kliendile selgeks, millega Teie ettevõte tegeleb?

Kui tegemist on mitmeetapilise protsessiga, võib huvi kaduda enne kui seletus lõpule jõuab. Hästi teostatud infograafika on ettevõtte veebilehel asjakohasem pikast jutust. Paarileheküljelise kirjelduse asemel näidatakse protsessi etappe ja tulemust joonisel, mis aitab kiiremini hinnata teenuse vajalikkust, kasutegurit ja muud, mis kliendile tähtis.

Koolitus on sobilik neile, kel on soov arendada graafikaprogrammi Illustrator kasutamise oskust ja vajadus disainida diagramme.

Koolitusel lahendatakse üks lihtsam ja üks keerukam infograafiline ülesanne, mille käigus harjutatakse Illustratori töövahendite kasutamist. Õpitakse kombineerima Illustratori töövõtteid loomingulisemate diagrammide disainimiseks. Esimese ülesande puhul on tegemist vektorjoonistuse tehnikate kordamise ning Illustratori graafikute töövahendi kasutamisega. Teine ülesanne eeldab enam analüüsi ja loomingulisust informatiivse ning visuaalse terviku leidmiseks.

 

Maris Lindoja

Koolitaja on Maris Lindoja

Koolituse maht on 6 ak. tundi ja järgmine toimumisaeg on 13.05.2020.

Vaata lisainfot ja tule osalema