Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Detsembri algul osalesin IT Koolituse korraldatud Certified Scrum Product Owneri® koolitusel.

Tulenevalt sellest saan jagada koolituse muljeid lähtuvalt osaleja vaatenurgast. Tegemist oli ülimalt professionaalse ja läbimõeldud ülesehitusega koolitusega, mis andis kõrgetasemelise ülevaate Product Owneri rollist, õigustest ja vastutusest Scrumi meeskonnas ning selle raamistiku alusel töötamisel.

Olgu vahemärkusena öeldud, et agiilne (ingl.k agile ehk väle, liikuv) mõtlemine kandub üle paljudesse valdkondadesse ning ei ole tarkvaraarenduse või – projektide spetsiifiline. Sellest tulenevalt võib Scrumi koolitusel osaleda väga erineva taustaga inimesi, mis on kogemuste jagamise seisukohalt kahtlemata rikastav. Näiteks antud õppegrupis olid esindatud nii arendusjuht, tootejuht, protsessijuht, projektijuht, analüütik kui ka paljud teised. Mulle endale on juba pikka aega sümpaatsed Agiilse tarkvaraarenduse manifestis välja toodud üldpõhimõtted, mis on samuti üllatavalt universaalsed:

„Oleme hakanud hindama:

  • inimesi ja nendevahelist suhtlust rohkem, kui protsesse ja arendusvahendeid
  • töötavat tarkvara rohkem, kui kõikehõlmavat dokumentatsiooni
  • koostööd kliendiga rohkem, kui läbirääkimisi lepingute üle
  • reageerimist muutunud oludele rohkem, kui algse plaani järgimist

Ka parempoolsetel teguritel on väärtus, kuid me hindame vasakpoolseid tegureid kõrgemalt.“

(Allikas: http://agilemanifesto.org/iso/et/)

Kes siis on Scrum Product Owner?

Lühidalt on tegemist isikuga, kes tagab projekti ärilise väärtuse ja seisab hea selle eest, et tulemus vastaks võimalikult palju reaalsetele vajadustele. Selleks otsustab just tema, mis tööd leiavad koha product backlogis ehk mida on vaja ära teha ja millises tähtsuse järjekorras. Scrumi raamistik ise on loodud eelkõige keeruliste toodete arendamiseks ja haldamiseks ning seda kasutatakse juba 1990. aastate algusest. Öeldakse, et Scrum on simple to understand, difficult to master ehk lihtne aru saada, keeruline selgeks saada.

Koolituse sisust võiks muidugi kirjutada pikalt, sest koolitus kestab kaks intensiivset päeva ja eeldab iseseisvat lisalugemist. Kui on rohkem sisulist huvi, siis saab nt Scrum Alliance veebilehelt lugeda erinevaid materjale: https://www.scrumalliance.org/why-scrum/scrum-resources

Koolituse edukal läbimisel saab osaleja ametliku rahvusvaheliselt tunnustatud Scrum Alliance CSPO sertifikaadi, mis näeb välja selline:

Koolitaja Pentti Virtanen...

omab pikaajalist kogemust tarkvaraarendaja, projektijuhi ja koolitaja-konsultandina, lisaks on tal doktorikraad arvutiteadustes. Tegemist on hea kombinatsiooniga akadeemilistest ja praktilistest teadmistest. Koolituse vältel suutis ta õppeprotsessi rikastada elulähedaste näidetega (nt kodu ehitamine kui agiilne projekt) ning põhjalikult vastata osalejate küsimustele. Koolitamise stiililt on ta minu hinnangul konkreetne ja kehtestav (juhib päris jõuliselt protsessi), samal ajal aga ka meeldivalt sõbralik, rahulik ning hea huumorimeelega. Ta püsis hästi ajakavas ja teemas.

Kokkuvõttes oli tegemist meeldiva õpikogemuse ja asjaliku koolitusega, mida julgen soovitada ka teistele huvilistele.

Järgmised võimalused IT Koolituses Scrumi koolitusele tulla on:

Martin Palm
IT Koolituse tegevjuht