Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Juurdepääsetavus digiteenustes ja EL nõuetele vastavus

ITK-WCAG

Sama koolitus toimub ka muul ajal. Vali endale sobivam
Aeg: 21.01 - 21.01.2021, kell 09:30 Maht: 5 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
299 € (+ km 20%)
Aeg: 11.03 - 11.03.2021, kell 09:30 Maht: 5 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
299 € (+ km 20%)
Aeg: 09.09 - 09.09.2021, kell 09:30 Maht: 5 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
299 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete EL direktiiv (2019/882) rakendub 2025. aasta suvel.
 
Kuidas praktiliselt oma IT süsteeme ja digiteenuseid aegsasti nõuetele vastavusse viia?
Kuidas läbi universaalse ning kaasava disaini saaks erinevad sihtrühmad digiteenuseid mugavalt kasutada?

Meie kõigi eesmärk IT ja digiteenuste loomisel on anda puuetega inimestele võimalus iseseisvaks eluks ja täielikuks osalemiseks kõigis eluvaldkondades ning tagada puuetega inimestele teistega võrdsetel alustel juurdepääs teabele ja suhtlusele, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele ja -süsteemidele.
Ligipääsetavus on seotud universaalse disainiga, võimaldades toodete loomist, mis on kasutatavad kõikide inimeste poolt vastavalt nende vajadusele. Universaalne disain on toodete, keskkonna, programmide ja teenuste disainimine sellisel viisil, mis muudab nad suurimal võimalikul määral kõigile inimestele kasutatavaks ilma vajaduseta teha kohandusi või kasutada eridisaini.
Eestis on ligipääsetavuse teemaga tegeletud juba pikalt, kuid täna ei ole me veel jõudnud olukorrani, kus kõikidel inimestel on lihtne rajatud digikeskkonnas toime tulla.

2025 aasta 28. juunil rakendub Euroopa Liidu direktiiv toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete kohta nii era- kui ka avalikus sektoris, mis hõlmab näiteks: arvuteid ja operatsioonisüsteeme; digitelevisiooniteenuseid ja -seadmeid; telefoniteenused ja sellega seotud lõppseadmeid; e-raamatuid; iseteenindusterminale, sealhulgas pangaautomaate, piletiautomaate ja registreerimisautomaate; e-kaubandust; pangandusteenuseid; reisijateveoteenuseid, sealhulgas lennu-, raudtee- ja meretransporti ning ka majutusteenuseid.

IT- ja digiteenuste pakkujad peavad alustama varakult ettevalmistusi, kuna suurte IT süsteemide võimalik äriloogikate muutmine võib olla mitmeid kuid või aastaid kestev protsess. Käesolev koolitus annab praktilised teadmised ning oskused, et digiteenuseid ligipääsetavuse nõuetele vastavaks arendada.

Kursuse eesmärk on anda praktilised teadmised ja oskused, et planeerida ning hallata IT süsteemi ja digiteenuse elukaart, et tooted ja teenused arvestaks kaasava disaini põhimõtteid ning oleks EL ligipääsetavusnõuetega vastavuses.

Need digiteenuste juhid ja IT spetsialistid, kes ei ole veel asunud oma digiteenuseid EL ligipääsetavusnõuetega vastavusse viima, saavad teadmised ning oskused, et digiteenuseid nõuetele vastavaks arendada.

Kellele koolitus on suunatud:

Tooteomanikud, teenusejuhid, IT juhid, digiteenuse valdkonnajuhid, juhtiv/vanemarendajad, äri- ja süsteemianalüütikud, kasutajaliidese (UI) disainerid, kasutajakogemuse (UX) disainerid ning graafilised disainerid ja muud IT spetsialistid.

Koolitaja: Andres Kostiv


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

• Oskab teha tulemuskaarti digiteenuse ligipääsetavuse hindamiseks
• Analüüsib digiteenuse rakenduse vaateid, et hinnata vastavust ligipääsetavuse nõuetele
• Teab, kuidas planeerida teenuse arenduse järjekorda ligipääsetavuse nõuetele vastavusse viimiseks.
• Teab, mis on vahet WCAG A või AA nõuete tooteomaniku, arendaja või disaineri vaates
• Oskab luua disainisüsteemi mis arvestab ligipääsetavusnõuetega
• Teab, kuidas toimivad pimedate ning vaegnägijate abiseadmed
• Teab, mis kujutab endast motoorikahäirega puude ligipääsetavus
• Oskab analüüsida kontaste ja suurusi Chrome brauseri inspektoriga
• Oskab hoida end kursis ligipääsetavuse tagamise metoodikatega

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Osaleja on kursis algtasemel veebi ja rakenduste disaini alustega ja teab algtasemel, mis on HTML ja CSS. Osaleja saab inglise keelest aru kirjas.

Koolituse sisukord:

1. Sissejuhatus ligipääsetavuse nõuetesse  ja standardisse
• Sissejuhatus kasutajakogemuse disaini
• Ligipääsetavuse EL direktiivi sissejuhatus ja näited
• WCAG A ja AA  ligipääsetavuse suuniste sissejuhatus

2. Universaalne disain ja sisuloome
• Universaalse disaini põhimõtted
• Kaasava disaini põhimõtted
• Ligipääsetavust arvestav sisuloome

3. Puudega ning erivajadustega inimeste tarkvarad
• Windows, Jaws, OS X, iOS ning Android rakendused
• Ligipääsetavuse kontrollimise tarkvarad
• Chrome ligipääsetavuse inspektor

4. Puudega inimese kasutajakogemuse disain
• Puudega- ning erivajadusega inimese kasutajakogemus
• Lõppkasutajatega testimise põhimõtted ja metoodikad
• Koolituse kokkuvõte

Lisainfo:

Koolitus on üles ehitatud valdavalt loenguna koos praktiliste näidetega koolitaja poolt. Teemaploki pikkuseks on 1 tund, millest 15-30 minutit on sissejuhatav teooria ja ülejäänud on praktilised näited koolitaja poolt.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolitusest osavõtu kaudu.

Maht: 5 ak h klassiruumis

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitushind sisaldab:

  • õppematerjale
  • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust
  • tunnistust

Lisaväärtusena pakume:

  • Sooje jooke koos küpsistega
  • Lõunasööki igal koolituspäeval
  • Tasuta parkimist