Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Projektijuhtimine edasijõudnutele

ITK-495

Sama koolitus toimub ka muul ajal. Vali endale sobivam
Aeg: 18.11 - 19.11.2020, kell 09:30 Maht: 16 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
415 € (+ km 20%)
Aeg: 10.02 - 11.02.2021, kell 09:30 Maht: 16 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
415 € (+ km 20%)
Aeg: 09.06 - 10.06.2021, kell 09:30 Maht: 16 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
415 € (+ km 20%)
Aeg: 18.08 - 19.08.2021, kell 09:30 Maht: 16 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
415 € (+ km 20%)
Aeg: 24.11 - 25.11.2021, kell 09:30 Maht: 16 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
415 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Kursus tutvustab projektijuhtimise meetodeid, mis lihtsustavad mahukama projekti planeerimist ja juhtimist.

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

Kellele koolitus on suunatud:

Kursus on suunatud huvilistele, kellel on algteadmised projektide planeerimises või mõningaid kogemusi projektide juhtimises.

Koolitaja: Martin Sillaots


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

Kursuse läbinu omandab meetodid, mis lihtsustavad mahuka projekti planeerimist ja juhtimist.

Koolituse sisukord:

1. Projekti olemus

1.1. Projekti definitsioon (omadused, üldised eesmärgid)
1.2. Projekti elutsükkel ja juhtimisvaldkonnad
1.3. Projekti liigid
1.4. Projektimeeskond ja organisatsioonid
1.5. Projektijuhtimise tarkvara

2. Projekti algatamine

2.1. Probleemi tuvastamine
2.2. Ideede genereerimine
2.3. Lahenduse valimine (Otsustuspuu, Tasuvuse analüüs
2.4. Huvigruppide määratlemine
2.5. Oodatava tulemuse kirjeldus
2.6. Projekti esialgne kavand

3. Ulatuse planeerimine

3.1. Eesmärgi määratlemine (SMART reegel)
3.2. Eesmärgi täpsustamine (WBS)
3.3. Ulatuse plaan

4. Kvaliteedi planeerimine

5. Ajaplaneerimine

5.1. Ülesannete loetelu loomine
5.2. Kestuste määratlemine
5.3. Sõltuvuste defineerimine
5.4. Kriitilise tee analüüs

6. Ressursside planeerimine

6.1. Ülesannete ja vastutuste määratlemine (RAM)
6.2. Organisatsiooni struktuur
6.3. Ressursipõhine vs ajapõhine planeerimine (koormuse tasandamine)
6.4. Tööjõu efektiivsus

7. Infovahetuse planeerimine

7.1. Infovahetuse plaan
7.2. Aruandluse kavandamine

8. Kulude planeerimine

8.1. Alt üles vs ülevalt alla planeerimine
8.2. Eelarve
8.3. Kassavoo plaan
8.4. S kõver

9. Alltöö planeerimine

9.1. Hangete kavandamine
9.2. Pakkumise tegemine
9.3. Lepingute sõlmimine

10. Riskijuhtimine

10.1. Riskide tuvastamine
10.2. Riskianalüüs
10.3. Vastumeetmete kavandamine

11. Integreeritud projektiplaani koostamine

12. Projekti täideviimine ja kontroll

12.1. Informatsiooni levitamine
12.2. Muutuste juhtimine
12.3. Tegevusaruanded
12.4. Pidepunktide meetod
12.5. Teenitud väärtuse analüüs
12.6. Trendide analüüs
12.7. Meeskonna arendamine
12.8. Alltöö juhtimine
12.9. Riskide järelvalve ja kontroll
12.10. Muutuste juhtimine

13. Projekti lõpetamine

Lisainfo:

Koolitushind sisaldab:

  • õppematerjale;
  • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
  • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

  • sooje jooke koos küpsistega;
  • lõunasööki igal koolituspäeval;
  • tasuta parkimist.

Seotud koolitused

17.11-17.11.2020 1 päeva Projektijuhtimise algkoolitus 225 € (+ km 20%)
30.11-04.12.2020 5 päeva PRINCE2 Foundation & PRINCE2 Practitioner kombineeritud kursus
Ingl. keeles, Veebikoolitus
2 300 € (+ km 20%)
2 083 € (+ km 20%)
30.11-01.12.2020 2 päeva PRINCE2 Foundation
Ingl. keeles, Veebikoolitus
1 050 € (+ km 20%)
02.12-04.12.2020 3 päeva PRINCE2® Practitioner
Ingl. keeles, Veebikoolitus
1 250 € (+ km 20%)
09.02-09.02.2021 1 päeva Projektijuhtimise algkoolitus 225 € (+ km 20%)
08.06-08.06.2021 1 päeva Projektijuhtimise algkoolitus 225 € (+ km 20%)
17.08-17.08.2021 1 päeva Projektijuhtimise algkoolitus 225 € (+ km 20%)
23.11-23.11.2021 1 päeva Projektijuhtimise algkoolitus 225 € (+ km 20%)