Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Lean IT Foundation

LEAN-1

Aeg: 02.11 - 03.11.2020, kell 09:00 Maht: 16 ak. tundi Koht: Telliskivi 60A, Tallinn
Hind:
790 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

IT organisatsioonid otsivad pidevalt uusi võimalusi, kuidas tõsta klientide rahulolu, parandada teenuste kvaliteeti ja suurendada ärikasu. Lean IT on lähenemine, mida kasutatakse IT organisatsiooni muutmiseks kliendile orienteerituks, tõhusaks ja läbipaistvalt-arusaadavalt tegutsevaks. Lean IT lähenemist on väga hästi võimalik kasutada efektiivseks kvaliteedi juhtimiseks organisatsioonides, kus juba kasutatakse mingit IT teenuste haldamise metoodikat, nagu näiteks ITIL.

Lean IT Foundation kahepäevane koolitus katab kõik olulised teemad Lean IT valdkonda sisse elamiseks.

Kursuse materjalid on koostanud Quint Wellington Redwood. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja lektor on ametlikult akrediteeritud.

Eksam ja sertifikaat

 • Koolituse viimasel päeval sooritatakse rahvusvaheline sertifikaadieksam - LEAN IT FOUNDATION CERTIFICATE.
 • Eksam koosneb neljakümnest valikvastustega küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 65% maksimaalsest punktisummast, see tähendab vähemalt 26 õiget vastust 40st.
 • Eksam toimub üle veebi ja on äärmiselt soovitav, et osaleja võtab oma sülearvuti kaasa.

Kellele koolitus on suunatud:

Lean IT Foundation kursus on mõeldud kõigile IT juhtidele ja spetsialistidele. Eriti soovitav on see aga neile, kes on otseselt seotud kvaliteedijuhtimisega, sealhulgas näiteks protsesside ja teenuste juhid.

Koolitaja: Avo Raup


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

Peale koolituse edukat läbimist kuulaja:

 • saab aru Lean lähenemise alustest ja kuidas seda IT-s kasutada;
 • oskab analüüsida kliendile väärtuse kujunemist ja teab, kuidas kliendi häält tööprotsessides arvestada;
 • tunneb olulisemaid Lean põhimõisteid: väärtus (value), väärtusvoog (value stream), voolamine (flow), tõmme (pull), täiuslikkus (perfection);
 • oskab protsesse väärtuskaardistamise (value stream mapping) abil diagnoosida ja täiustada;
 • tunneb probleemide lahendamise metoodikat Kaizen;
 • oskab kasutada täiustamise tsüklit DMAIC;
 • teab, kuidas panna kirja ettepanekuid protsesside parandamiseks;
 • saab aru, millised hoiakud ja käitumine on olulised Lean organisatsioonides;
 • on valmis edukalt sooritama rahvusvahelise Lean IT Foundation sertifikaadieksamit.
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitusele registreerimisel ei esitata mitte mingisuguseid eeltingimusi, aga eelnev IT-alase töö kogemus on soovitav.

Koolituse sisukord:
 • 1. Päev
  • Sissejuhatus
  • Klient
  • Praktikum
  • Protsess
  • Praktikum
  • Väärtuskaardistamine (value stream mapping)
  • Praktikum
  • Jõudlus
 • 2. Päev
  • Organisatsioon
  • Kaizen
  • Hoiakud ja käitumine
  • Testeksam
  • Eksam
Lisainfo:

Koolitushind sisaldab:

 • koolitusmaterjale;
 • koolitust;
 • eksamit;
 • lõunasööke;
 • kohvipause.

Selle koolituse läbiviijaks on Meriroos OÜ, AXELOS Limited ATO filiaal.