Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Andmete analüüs ja visualiseerimine Excelis

ITK-BI-1

Sama koolitus toimub ka muul ajal. Vali endale sobivam
Aeg: 05.10 - 08.10.2020, kell 17:00 Maht: 16 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
400 € (+ km 20%)
Aeg: 23.11 - 26.11.2020, kell 17:00 Maht: 16 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
400 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Microsoft Excel on tabeli arvutuse programm, mis on väga laialt kasutuses pea igas valdkonnas. Exceliga saab talletada informatsiooni, teostada andmeanalüüsi kui ka visualiseerida tulemusi. Koolitusel osaleja õpib Exceli kasutamist, mis keskendub andmeanalüüsile tuginedes erinevatele praktilistele harjutustele igapäeva elust.

Kellele koolitus on suunatud:

Kõik Exceli kasutajad, kes analüüsivad ja visualiseerivad andmeid igapäeva töös. Soovitatavalt eelnev kogemus Exceli kasutamises.

Mõned näited, millist lisandväärtust Exceli koolitus annab:

  • Juht saab luua endale põhjaliku ülevaate äris toimuvast. Erinevad võtted ja lahendused võimaldavad koguda andmeid mitmetest allikatest ja panna nad koos rääkima lugu suurest pildist.
  • Finantsvaldkonna töötajate puhul - tagab korduvate protseduuride ja finantsalaste raportite harmoniseerimine ja automatiseerimine efektiivse ajakasutuse ning hoiab kõik detailid täpsed.
  • Analüütikutel avaneb võimalus luua omale põhjalikke mudeleid, et tagada parem ülevaade ja võime süveneda kõige pisematesse detailidesse.
  • Exceli kasutajad - omandavad teadmised, mis võimaldavad kasutada suures hulgas andmeid läbi lihtsate võtete ja seal hulgas saavad praktilise kogemuse, kuidas luua andmete baasil tabavaid visuaale.





Koolitaja: Stig Granlund


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

• Oskab määrata lahtrite kujundust ja andmetüüpi
• Tuvastab ära andmetüüpidest tulenevad vead
• Mõistab andmete mudeldamise põhimõtteid ja nende rakendust
• Loob erinevaid visuaalseid raporteid
• Lahendab iseseisvalt andmeanalüüsi ülesandeid
• Oskab rakendada Exceli valemeid andmeanalüüsiks
• Oskab kasutada Power Pivot rakendust Excelis

 

 

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Eelnev Exceli kasutamise kogemus.

Koolituse sisukord:

• Exceli programmi ülevaade
• Andmete käsitlemine ja mudeldamine. Andmemudelite koostamiseks kasutame Power Pivot rakendust Excelis. See rakendus aitab määrata tabelite vahelised seosed ning luua erinevaid mõõdikuid, mida saab hiljem kasutada Pivot tabelites.
• Andmeanalüüs valemite ja tabelitega. Kasutame Vlookup, Index, Match, If ja muid tingimusvalemeid. Eesmärk on harjutada läbi erinevad võtted, kuidas omavahel siduda mitmed erinevad andmeallikad / tabelid.
• Dünaamiliste raportite koostamine. Visuaalsete raportite teemas loome dünaamilisi raporteid, mis hangivad info erinevatest allikatest ja kasutavad andmemudelit Pivot tabelites ja joonistel koos filtrinuppudega.
• Andmete visualiseerimine

Lisainfo:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet.

Esmaspäev:
17.00-18.30 Sissejuhatus ja tabelid
18.30-19.00 Paus
19.00-20.30 Lõiketabelid ja analüüs

Teisipäev:
17.00-18.30 Valemid ja nimetused
18.30-19.00 Paus
19.00-20.30 Nimetuste kasutamine valemitega ja harjutused

Kolmapäev:
17.00-18.30 Joonised ja kujundamine
18.30-19.00 Paus
19.00-20.30 Andmete import ja puhastamine

Neljapäev:
17.00-18.30 Andmemudeli loomine ja mõõdikute kirjutamine
18.30-19.00 Paus
19.00-20.30 Interaktiivse raporti koostamine ja kokkuvõte


Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus.


Maht: 16 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab:

  • digitaalseid õppematerjale (osaliselt inglise keeles)
  • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
  • tunnistust (tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus)

Lisaväärtusena pakume:

  • sooje jooke koos küpsistega;
  • tasuta parkimist

 


Seotud koolitused

12.10-15.10.2020 4 päeva Power BI
Uus, Õhtune Grupp
400 € (+ km 20%)
19.10-22.10.2020 4 päeva Power Query
Uus, Õhtune Grupp
400 € (+ km 20%)
26.10-29.10.2020 4 päeva Power BI DAX keel
Uus, Õhtune Grupp
400 € (+ km 20%)
30.11-03.12.2020 4 päeva Power BI
Uus, Õhtune Grupp
400 € (+ km 20%)
07.12-10.12.2020 4 päeva Power Query
Uus, Õhtune Grupp
400 € (+ km 20%)
14.12-17.12.2020 4 päeva Power BI DAX keel
Uus, Õhtune Grupp
400 € (+ km 20%)
25.01-28.01.2021 4 päeva Power BI DAX keel
Uus, Õhtune Grupp
400 € (+ km 20%)