Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

PostgreSQL andmebaasid arendajale

ITK-505

Aeg: 03.11 - 05.11.2020, kell 09:30 Maht: 24 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
990 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

„Nullist sajani” koolitus efektiivseks tarkvara arendamiseks PostgreSQL andmebaaside peal.

Koolitus puudutab vabavaralise PostgreSQL andmebaasisüsteemi spetsiifilisi omadusi, alustades üldisega (installeerimine, arhitektuur, konfiguratsioon) ja keskendudes andmebaasi arendusega seotud punktidele - transaktsioonimudel, sessioonid, andmetüübid, päringute kirjutamine, indekseerimine, jõudlusprobleemide avastamine/lahendamine, programmeerimine protseduuride abil, turvalisus ja laiendused (extensionid).

Antud koolituse peamiseks eesmärgiks on PostgreSQL andmebaasimootori üldtutvustus ning ettevalmistus kriitiliste andmebaasirakenduste arendamiseks ja jõudlusprobleemide lahendamiseks.

Kellele koolitus on suunatud:

Koolitus on mõeldud PostgreSQL andmebaaside peal arendajatele või neile, kes alles kaaluvad andmebaasimootori valikut.

Koolitaja: Kaarel Moppel


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

• Teab PostgreSQL andmebaasimootori arhitektuuri, kasutusvaldkondi ja käitamise põhimõisteid
• Oskab luua, käivitada ja konfigureerida andmebaasi instantse
• Oskab teha õigeid andmetüübi ja andmemudeli disaini otsuseid
• Mõistab lahendada ja vältida jõudlusprobleeme
• Tunneb turvalise arendamise põhiprintsiipe
• Oskab kasuta serveri kasutusvõimalusi avardavaid laiendusi

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Praktilised harjutused eeldavad eelnevat kokkupuudet SQL päringukeelega, LINUX/UNIX käsureaga ning elementaarset tekstifailide redigeerimise oskust (vi / vim, nano või sarnane).

Koolituse sisukord:

1.PÄEV

PostgreSQL üldtutvustus ja installatsioon
• Ajalugu
• Projekti ülesehitus
• Kasutusvaldkonnad ja eelised arendamisel
• Installeerimisvõimaluste ülevaade
• Praktiline installeerimine

Põhitoimingud
• Instantside initsialiseerimine
• Lokaalid ja kodeeringud (encoding)
• Käivitamine ja sulgemine
• Konfiguratsiooni muudatused
• Ühendumine ja päringute tegemine

PostgreSQL arhitektuur
• Tähtsamad kontseptid
• Arhitektuuridiagramm
• Tausta-/kasutajaprotsessid
• Tabeli reamudel
• Transaktsioonimudel

Laiendatavus
• PostgreSQL limiteeringud
• Sisseehitatud andmetüüpide tutvustus
• Jadad ja komposiitandmete tüübid
• Operaatorid ja teisaldused (cast)
• PL-keeled
• Laiendused (extensions)

2.PÄEV

Elementaarne konfigureerimine
• Ülevaade, mida annab tuunida ja mida mitte
• 10 olulisimat parameetrit
• Kiire jõudluse testimine

Monitooring
• Monitooringu erinevad tasemed
• Logifailide käsitsemine
• Sisemised meetrikad
• Tööriistade tutvustus

Päringujõudlus
• Jõudlussõbralik disain
• Aeglaste päringute tuvastamine
• Päringuplaanide mõjutamine
• Kasulikud laiendused ja tööriistad

Indekseerimine
• Indeksite üldteooria ja vaikeindekid
• Eri-otstarbeliste indeksitüüpide tutvustus
• Täisteksti ja „hägus”-indekseerimine
• Indeksi „kasuteguri” arvutamine
• Re-indekseerimine

3.PÄEV

„Advanced SQL”
• Agregaadid ja järg-agregaadid
• Statistilised funktsioonid
• Aknafunktsioonid (Window Functions)
• LATERAL JOIN
• DISTINCT ON
• CTE-d ja rekursioon
• JSONB ehk NoSQL

Protseduurid ja PL-keeled
• PL-keelte üldidee
• PL/pgSQL funktsioonide tutvustus
• Tava-triggerid
• Event-triggerid
• Uute v11+ protseduuride tutvustus

Partitsioneerimine
• Üldidee
• Partitsioonimisstrateegia valimine
• „Kaug”-partitsioonid

„Edasijõudnud” teemad
• Loogiline replikatsioon
• Levinumad „contrib” ja välised laiendused
• Keerulisemad rakendusarhitektuurid

Lisainfo:

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse käigus toimuvad loengud, millele järgnevad praktilised harjutused läbitud teemaplokkidest saadud uute teadmiste kinnistamiseks. Õppematerjali käsitlemist on võimalik koolitajal kohandada vastavalt kursuse alguses õpilastelt saadud info põhjal erihuvide ja seniste teadmiste kohta. Tulemusi hinnatakse peale igat teoreetilist osa lahendatavate ülesannete kaudu.

Maht: 24 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitushind sisaldab:

  • õppematerjale;
  • tunnistust.


Lisaväärtusena pakume:

  • sooje jooke koos küpsistega;
  • lõunasööki igal koolituspäeval;
  • tasuta parkimist.