Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

PostgreSQL andmebaaside administreerimine

ITK-503

Aeg: 13.10 - 15.10.2020, kell 09:30 Maht: 24 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
990 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

„Nullist sajani“ baaskursus PostgreSQL andmebaaside käitlemiseks.

Koolitus annab detailse ülevaate vabavaralisest PostgreSQL relatsioonilisest andmebaasisüsteemist ja selle praktilisest käitamisest, alustades laiematest kontseptidest ja lõpetades igapäevaselt ettetulevate probleemide hands-on lahendamisega. Käsitletakse andmebaaside ülesseadmist ja versiooniuuendusi, konfiguratsiooni kohandamist, serverisisete protsesside tööd ja seotud komponente, varundamist, high-availabilityt, turvalisuse aspekte, monitooringut ja väliseid laiendusi (extensionid).

Antud koolituse peamiseks eesmärgiks on PostgreSQL andmebaasimootori üldtutvustus. Koolituse läbinul on täielik valmidus kriitiliste andmebaaside käitamiseks.

Kellele koolitus on suunatud:

Koolitus on mõeldud tulevastele ja praegustele PostgreSQL andmebaasi haldajatele ja ka kogenud andmebaasi arendajatele kes soovivad kõikide süsteemi võimalustega kursis olla.

Koolitaja: Kaarel Moppel


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

• Teab PostgreSQL andmebaasimootori arhitektuuri, kasutusvaldkondi ja käitamise põhimõisteid
• Oskab luua, käivitada ja konfigureerida andmebaasi instantse
• Oskab tagada andmete permanentsust ehk kasutada varundus ja kõrgkäideldavuse tööriistu
• Oskab lahendada jõudlusprobleeme
• Oskab hallata serveri kasutusvõimalusi avardavaid laiendusi

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Praktilised harjutused eeldavad eelnevat kokkupuudet LINUX/UNIX käsureaga ning elementaarset tekstifailide redigeerimise oskust (vi / vim, nano või sarnane).

Koolituse sisukord:

1. PÄEV
PostgreSQL üldtutvustus ja installatsioon
• Ajalugu
• Projekti ülesehitus
• Kasutusvaldkonnad
• Installeerimisvõimaluste ülevaade
• Praktiline installeerimine
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

Põhitoimingud
• Instantside initsialiseerimine
• Käivitamine ja sulgemine
• Konfiguratsiooni muudatused
• Ühendumine ja päringute tegemine
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

PostgreSQL arhitektuur
• Tähtsamad kontseptid
• Arhitektuuridiagramm
• Andmete persisteerimine
• Tausta-/kasutajaprotsessid
• Tabeli reamudel
• Transaktsioonimudel
Kasutatavad meetodid:  loeng

Laiendatavus
• PostgreSQL limiteeringud
• Sisseehitatud andmetüüpide tutvustus
• Jadad ja komposiitandmete tüübid
• Operaatorid ja teisaldused (cast)
• PL-keeled
• Laiendused (extensions)
Kasutatavad meetodid:  loeng

2.PÄEV
Varundamine
• Erinevad varundamise meetodid
• Loogilise taseme varundamine
• Füüsilise taseme varundamine
• Aja „tagasikerimine” (P.I.T.R.)
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

Replikatsioon
• Replikatsiooni üldidee / kõrgkäideldavus
• Replikate ehitamine
• Replikate konfigureerimine
• Replikatsiooni probleemolukordade lahendamine
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

Turvalisus
• Turvakonfiguratsiooni eri tasemed
• Kõige tähtsam faktor
• Asjakohased laiendused ja auditeerimine
Kasutatavad meetodid: loeng

Konfiguratsiooni tuunimine
• Ülevaade, mida annab tuunida ja mida mitte
• 10 olulisimat parameetrit
• Taustaprotsesside vajaduspõhine tuuning
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

3.PÄEV

Regulaarne hooldus
• „Bloat”-i kontroll
• Autovacuum ja Wraparound-i vältimine
• Indeksite / tabelite ümberehitamine
• PostgreSQL-i versiooniuuendused
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

Monitooring
• Monitooringu erinevad tasemed
• Logifailide käsitsemine
• Sisemised meetrikad
• Tööriistade tutvustus
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

Päringujõudlus ja indeksid
• Aeglaste päringute tuvastamine
• Indekseerimine
• Eri-otstarbeliste indeksitüüpide tutvustus
• Päringuplaanide mõjutamine
• Kasulikud tööriistad
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

Teemad edasijõudnutele
• SQL erivõimalused ja analüütilised päringud
• PL/pgSQL funktsioonid
• Triggerid
• Keerulisemad rakendusarhitektuurid
Kasutatavad meetodid: loeng

Lisainfo:

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse käigus toimuvad loengud, millele järgnevad praktilised harjutused läbitud teemaplokkidest saadud uute teadmiste kinnistamiseks. Õppematerjali käsitlemist on võimalik koolitajal kohandada vastavalt kursuse alguses õpilastelt saadud info põhjal erihuvide ja seniste teadmiste kohta. Tulemusi hinnatakse peale igat teoreetilist osa lahendatavate ülesannete kaudu.

Maht: 24 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitushind sisaldab:

  • õppematerjale;
  • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

  • sooje jooke koos küpsistega;
  • lõunasööki igal koolituspäeval;
  • tasuta parkimist.