Võta ühendust:
+372 618 1720
info@koolitus.ee

Andmete analüüs ja visualiseerimine Excelis

ITK-VIS-EXC

Sama koolitus toimub ka muul ajal. Vali endale sobivam
Aeg: 05.02 - 06.02.2020, kell 09:30 Maht: 16 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
400 € (+ km 20%)
Aeg: 25.03 - 26.03.2020, kell 09:30 Maht: 16 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
400 € (+ km 20%)
Aeg: 28.05 - 29.05.2020, kell 09:30 Maht: 16 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
400 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Microsoft Excel on tabeli arvutuse programm, mis on väga laialt kasutuses pea igas valdkonnas. Exceliga saab talletada informatsiooni, teostada andmeanalüüsi kui ka visualiseerida tulemusi. Koolitusel osaleja õpib Exceli kasutamist, mis keskendub andmeanalüüsile tuginedes erinevatele praktilistele harjutustele igapäeva elust.

Kellele koolitus on suunatud:

Kõik Exceli kasutajad, kes analüüsivad ja visualiseerivad andmeid igapäeva töös. Soovitatavalt eelnev kogemus Exceli kasutamises.

Koolitaja: Stig Granlund


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

• Oskab määrata lahtrite kujundust ja andmetüüpi
• Tuvastab ära andmetüüpidest tulenevad vead
• Mõistab andmete mudeldamise põhimõtteid ja nende rakendust
• Loob erinevaid visuaalseid raporteid
• Lahendab iseseisvalt andmeanalüüsi ülesandeid
• Oskab rakendada Exceli valemeid andmeanalüüsiks
• Oskab kasutada Power Pivot rakendust Excelis

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Eelnev Exceli kasutamise kogemus.

Koolituse sisukord:

• Exceli programmi ülevaade
• Andmete käsitlemine ja mudeldamine. Andmemudelite koostamiseks kasutame Power Pivot rakendust Excelis. See rakendus aitab määrata tabelite vahelised seosed ning luua erinevaid mõõdikuid, mida saab hiljem kasutada Pivot tabelites.
• Andmeanalüüs valemite ja tabelitega. Kasutame Vlookup, Index, Match, If ja muid tingimusvalemeid. Eesmärk on harjutada läbi erinevad võtted, kuidas omavahel siduda mitmed erinevad andmeallikad / tabelid.
• Dünaamiliste raportite koostamine. Visuaalsete raportite teemas loome dünaamilisi raporteid, mis hangivad info erinevatest allikatest ja kasutavad andmemudelit Pivot tabelites ja joonistel koos filtrinuppudega.
• Andmete visualiseerimine

Lisainfo:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet.

1.PÄEV:
09.30-10.15 Sissejuhatus ja tabelid
10.15-11.00

11.00-11.15 Paus

11.15-12.00 Lõiketabelid ja analüüs
12.00-12.45

12.45-13.30 Lõuna

13.30-14.15 Valemid ja nimetused
14.15-15.00

15.00-15.15 Paus

15.15-16.00 Nimetuste kasutamine valemitega ja harjutused
16.00-16.45

2.PÄEV:

09.30-10.15 Joonised ja kujundamine
10.15-11.00

11.00-11.15 Paus

11.15-12.00 Andmete import ja puhastamine
12.00-12.45

12.45-13.30 Lõuna

13.30-14.15 Andmemudeli loomine ja mõõdikute kirjutamine
14.15-15.00

15.00-15.15 Paus

15.15-16.00 Interaktiivse raporti koostamine ja kokkuvõte
16.00-16.45


Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus.


Maht: 16 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab:

  • digitaalseid õppematerjale (osaliselt inglise keeles)
  • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
  • tunnistust (tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus)

Lisaväärtusena pakume:

  • sooje jooke koos küpsistega;
  • tasuta parkimist

 


Seotud koolitused

19.02-20.02.2020 2 päeva Power BI
Uus, Audiitorile, Päevane Grupp
400 € (+ km 20%)
09.03-12.03.2020 4 päeva Power BI
Uus, Audiitorile, Õhtune Grupp
400 € (+ km 20%)
16.03-19.03.2020 4 päeva Power Query
Uus, Audiitorile, Õhtune Grupp
400 € (+ km 20%)
30.03-02.04.2020 4 päeva Power BI DAX keel
Uus, Audiitorile, Õhtune Grupp
400 € (+ km 20%)
08.04-09.04.2020 2 päeva Power BI
Uus, Audiitorile, Päevane Grupp
400 € (+ km 20%)
20.05-21.05.2020 2 päeva Power BI
Uus, Audiitorile, Päevane Grupp
400 € (+ km 20%)