Võta ühendust:
+372 618 1720
info@koolitus.ee

Inimeste häkkimise kunst-The Art of Human Hacking (social engineering)

ITK-SE-01

Sama koolitus toimub ka muul ajal. Vali endale sobivam
Aeg: 18.11 - 10.12.2019, kell 13:00 Maht: 40 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
1 400 € (+ km 20%)
Aeg: 13.01 - 04.02.2020, kell 13:00 Maht: 40 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
1 400 € (+ km 20%)
Aeg: 20.04 - 12.05.2020, kell 13:00 Maht: 40 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
1 400 € (+ km 20%)
Aeg: 07.09 - 29.09.2020, kell 13:00 Maht: 40 ak. tundi Koht: Vana-Lõuna 39/1
Hind:
1 400 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Panga röövimiseks ei pea lahti murdma seifi, kui selle avavad sinu eest organisatsiooni enda töötajad. Enamasti pole aga eesmärgiks seifi murdmine ning sihtmärgiks on märksa immateriaalsem, kuid samaväärselt väärtuslik vara.

Inimeste häkkimine on praktiline koolitus inimeste häkkimisest, sotsiaalsest manipulatsioonist ja õngitsustehnikatest, mida kasutatakse huvipakkuva infovarani jõudmiseks ja vastumeetmetest, et kaitsta end ja oma organisatsiooni.

Koolitus annab osalejale ülevaate, kuidas toimub inimeste häkkimine, kuidas seda märgata ning kuidas end ja oma organisatsiooni sellise ohu eest kaitsta.  

Koolituse läbimine aitab osalejal vähendada inimeste häkkimisest tulenevaid riske endale ja oma organisatsiooni varadele.

Kellele koolitus on suunatud:

Koolitus on suunatud organisatsioonide juhtidele ja võtmetöötajatele, kes töötavad infovaradega või omavad ligipääsu organisatsiooni immateriaalsele varale. 

Koolitaja: Thea Sogenbits


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

Koolituse tulemusena osaleja:

·       Teab enamlevinud inimeste häkkimise, sotsiaalse manipulatsiooni ja andmete õngitsuse tehnikaid

·       Analüüsib oma äri- või teenusmudeli riske sotsiaalse manipulatsiooni ja andmete õngitsuse ohu aspektist johtudes

·       Analüüsib organisatsiooni turbepoliitikat sotsiaalse manipulatsiooni ja inimeste häkkimise seisukohast

·       Korrastab ja vajadusel täiendab organisatsiooni protsessireegleid inimeste häkkimise ohuteguritest johtuvalt

·       Tunneb ära enda vastu suunatud levinumad sotsiaalse manipulatsiooni ja andmeõngitsuse tehnikad

·       Oskab enda või organisatsiooni vastu suunatud sotsiaalset manipulatsiooni või andmete õngitsuse katse korral rakendada vastumeetmeid

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Osaleja on teadlik oma organisatsiooni väärtusloomest, protsessireeglitest ja tuluvoost.

Koolituse sisukord:

·       MICE ja pettuse kolmnurk

·       Sotsiaalse manipulatsiooni ja inimeste häkkimise eeldused

·       Andmeõngitsuse protsess

·       Sotsiaalse manipulatsiooni tehnoloogiad

·       Vastumeetmete rakendamine

·       Organisatsiooni ohutaseme analüüs ja parendustegevused

·       Protsessiohje ja vajalikud regulatsioonid

Lisainfo:

Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega.

Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks ja kogemusteks muuta.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning panustamisega rühmatööde tulemusel valmivatesse esitlustesse.

Maht: 40 akadeemilist tundi (8 korda, päevaste moodulitena a’ 5 akad tundi)

Koolitus toimub kell 13:00 - 17:15 järgmistel kuupäevadel:

13.01.-14.01.

20.01.-21.01.

27.01.-28.01.

03.02.-04.12.

 

Koolitushind sisaldab:

  • digitaalseid õppematerjale (pdf)
  • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
  • tunnistust (tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus)

Lisaväärtusena pakume:

  • võimalust osaleda tasuta korduskoolitusel, kui on soov teemasid korrata;
  • sooje jooke koos küpsistega;
  • soodushinnaga registreerimise võimalust järgmisele kalendrikoolitusele;
  • tasuta parkimist