Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Agiilne projektijuhtimine Scrumi abil

ITK-530

Maht: 1 päeva
Hind:
249 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Koolitus annab ülevaate agiilsest projektijuhtimisest ning tutvustab agiilse projektijuhtimise põhimõtteid ja levinud töövõtteid Scrum raamistiku näitel. Agiilses projektijuhtimises on leitud head lahendused paljudele nüüdisaegsetele väljakutsetele, nt:

 • kuidas tulla toime kiiresti ja pidevalt muutuvate tingimuste ning olukordadega?
 • Kuidas olla efektiivne, kiire ja paindlik ning pakkuda seejuures suurepärast kvaliteeti?
 • Kuidas teha (sise)klientide ja koostööpartneritega head koostööd ning tagada kiire ja toimiv infovahetus?

Koolituse käigus saad ülevaate, mida nn agiilne lähenemine endast kujutab ja õpid tundma mitmeid levinud agiilseid töövõtteid ja Scrumi raamistikku. Koolitus on praktiline ja sisaldab arutelusid ning meetodite läbimängimist.

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

Kellele koolitus on suunatud:

Koolitus on suunatud kõigile, kes soovivad omandada agiilse projektijuhtimise põhiteadmisi ja –töövõtteid ning ei oma neil teemadel varasemaid teadmisi või omavad teadmisi väga vähesel määral. Oled oodatud osalema, kui Sinu jaoks on projektijuhtimises olulised:

 • kõrge kvaliteet
 • kõrge kliendi, sisekliendi, partneri vm huvipoole rahulolu
 • kiire info liikumine ja pidev tagasiside
 • kõrge valmidus reageerida muudatustele
 • Sinu enda ja Sind ümbritseva meeskonna kõrge motivatsioon, heal tasemel koostöö ja kaasatus tööülesannetesse

Lisaks projektijuhtidele on koolitus kasulik ka ärijuhtidele, tootejuhtidele jt kes projektidega kokku puutuvad.

Koolitaja: Martin Palm


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

Koolituse läbija õpib tundma ja kasutama agiilses projektijuhtimises levinud põhimõtteid ja töövõtteid ning on saanud ülevaate Scrum’i raamistikust ning selle rakendamisest projektijuhtimises.

Koolituse sisukord:
 • Mis on agiilne projektijuhtimine?
  • Agiilse lähenemise taust
  • Agiilne lähenemine võrdluses nn kosemudeliga
  • Agiilne manifest
  • Agiilsed põhimõtted ja praktikad
  • Agiilsed metoodikad
  • Agiilse lähenemise plussid ja miinused
 • Agiilne projektijuhtiine praktikas Scrum raamistiku abil
  • Ülevaade Scrumist
  • Projektimeeskond, Scrumi rollid (toote omanik, ScrumMaster, meeskond)
  • Scrumi tööprotsess: sprintides töötamine (planeerimine, igapäevased püstijalakoosolekud, ülevaatused, retrospektiivid)
  • Visioon, kasutajalood, tööde nimekiri, ülesanded
  • Tööde mahu hindamine ja tööde prioritiseerimine
  • Projekti haldamine ja töövoo visualiseerimine Kanban tahvli ja täitmisgraafiku abil
 • Koolituspäeva kokkuvõte