Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

ECDL mooduli Tabelitöötlus eksami ettevalmistuskoolitus

AO-04

Maht: 1 päeva
Hind:
119 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

NB! Koolituse hind sisaldab eksami hinda.

Koolituse temaatika vastab ECDL (European Computer Driving Licence) baasmoodulite hulka kuuluva Tabelitöötluse mooduli õppekavale ning valmistab ette sama mooduli eksami edukaks sooritamiseks.

Kellele koolitus on suunatud:

Koolitus on eelkõige neile, kes soovivad sooritada ECDL eksamitest Tabelitöötluse mooduli eksami. Samuti sobib koolitus kõigile, kes soovivad omandada tabeltöötlusprogrammi igapäevaseks kasutamiseks vajaminevad oskused.Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

Mooduli läbimisel omandatakse järgmised teadmised:

 • Töö arvutustabelitega ja nende salvestamine eri failivormingutes.
 • Sisseehitatud suvandite, näiteks spikrifunktsioonide valimine rakenduses tööviljakuse tõstmiseks.
 • Andmete sisestamine lahtritesse ja head töövõtted loendite loomisel. Andmete valimine, sortimine ja kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine.
 • Ridade ja veergude redigeerimine töölehel. Töölehtede kopeerimine, teisaldamine, kustutamine ja sobiv ümbernimetamine.
 • Matemaatiliste ja loogiliste valemite loomine standardsete tabelitöötlusfunktsioonide abil. Head töövõtted valemite loomisel, vigaste väärtuste leidmine valemites.
 • Arvude ja tekstisisu vormindamine arvutustabelis.
 • Diagrammide valimine, loomine ja vormindamine teabe mõistlikuks edastamiseks.
 • Arvutustabeli leheküljesätete kohandamine ning arvutustabeli sisu kontrollimine ja parandamine enne tabeli lõplikku printimist.
Koolituse sisukord:

Rakenduse kasutamine
Tabeltöötlusrakenduse avamine ja sulgemine. Tabelite avamine ja sulgemine. Uue arvutustabeli loomine, malli kasutamine. Tabeli salvestamine, failitüübi määramine salvestamisel. Liikumine avatud arvutustabelite vahel. Enamlevinud klahvikombinatsioonide kasutamine. Olulisemate suvandite seadistamine. Spikri kasutamine. Tööpinna suurendamine ja vähendamine. Lindi sisu kuvamine ja peitmine.

Lahtrid
Tabeli loomise põhimõtted. Erinevat tüüpi andmete sisestamine (arv, kuupäev, tekst). Andmete märgistamine. Lahtri sisu redigeerimine. Toimingute tühistamine ja taastamine. Tööriistade Otsi ja Asenda kasutamine. Tabeliandmete sorteerimine. Kopeerimine ja teisaldamine. Automaattäite kasutamine andmete kopeerimiseks ja lisamiseks.

Töölehtede haldus
Ridade ja veergude märgistamine, lisamine ja kustutamine. Veerulaiuse ja reakõrguse määramine. Töövahendi „Külmuta paanid“ kasutamine. Liikumine töölehtede vahel. Töölehe lisamine, kustutamine, ümbernimetamine, kopeerimine, teisaldamine.

Valemid ja funktsioonid
Valemi koostamise head tavad. Valemite koostamine, aritmeetiliste tehete kasutamine valemis (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, sulgude kasutamine). Veateadete olemus ning tähendus. Suhteliste- ja absoluutsete aadresside kasutamine. Lihtsamate funktsioonide kasutamine (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, ROUND). Loogikafunktsiooni IF kasutamine.

Vormindamine
Lahtrite vormindamine, numbrivormingu määramine. Lahtri sisu ilme muutmine: font, suurus, paks kiri, kursiivkiri, allakriipsutus, värvide rakendamine sisule ning taustale. Lahtrivormingu kopeerimine. Tekstiridade murdmine lahtris. Lahtrisisu joondus ja suund. Raamjoonte lisamine ja eemaldamine.

Diagrammid
Eritüüpi diagrammide loomine. Diagrammi märgistamine, tüübi muutmine, teisaldamine, suuruse muutmine ja kustutamine. Diagrammi elementide lisamine ja redigeerimine (tiitel, andmesildid). Diagrammi kujundamine (taustavärv, elementide värv, kirja suurus ja värv)

Väljundite ettevalmistamine
Veeriste muutmine. Lehe suuna ja paberiformaadi määramine. Mastaapimine. Päised ja jalused: info lisamine, redigeerimine, kustutamine, väljade kasutamine päises ja jaluses. Ruudujoonte ning rea/veerupäiste kuvamine ja peitmine printimisel. Lehe alguses korratavate ridade määramine printimiseks. Prindi eelvaade ning olulisemad prindisätted.

Lisainfo:

Koolitushind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • eksami sooritamist;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • garantiina tasuta korduseksam, kui eksam esimesel korral ebaõnnestus;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • soodushinnaga registreerimise võimalust järgmisele kalendrikoolitusele;
 • tasuta parkimist.