Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

AutoCAD algkursus

ITK-450

Maht: 2 päeva
Hind:
240 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Kursuse eesmärgiks on anda esmane ülevaade tasapinnalise (2D) joonestamise võimalustest AutoCAD-iga ning omandada põhi- ja 3D kursusel osalemiseks vajalikud algteadmised ja -oskused. Algkursuse tempo on põhikursusest aeglasem ja käsitlusviis põhjalikum.

Kursus toimub AutoCAD 2015 baasil, kus kõik teemad töötatakse läbi vastavate harjutuste sooritamisega. Lisaks saavad kuulajad tasuta kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega.

Iga kursuse läbinu saab tasuta kaasa kursuste konspekti, mis sisaldab rohkem ülesandeid kui klassis käsitletakse, pakkudes nii võimalust iseseisvaks tööks ja täites mingil määral õpiku funktsioone. Kõigil kursusel osalejatel soovitame alla laadida AutoCAD LT 30 päevane tasuta prooviversioon, siis saab harjutamist „kodus“ jätkata.

Kellele koolitus on suunatud:

Algkursus on mõeldud inimestele, kes pole varem AutoCADiga professionaalsel tasemel kokku puutunud, kuid kellel on vajadus seda tööalaselt kasutada. Eelduseks on Windows-keskkonna elementaarne valdamine.Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

Kursuse lõpetanu:

  • omab ülevaadet AutoCADi töökeskkonnast;
  • oskab kasutada esmased tasapinnalisi (2D) joonestusvahendeid ja -võtteid AutoCAD-is;
  • oskab kasutada esmaseid tasapinnaliste (2D) jooniste modifitseerimisvõtteid AutoCAD-is.
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Töökogemus Windows keskkonnaga

Koolituse sisukord:
  • Tutvumine AutoCADi liidesega (interface)
  • Joonestusala, malljoonised (Templates), navigeerimine joonisel
  • Jooned ja punktid, koordinaadid, otsekaugus
  • Lihtsamad joonestusvahendid: joon, ring, ristkülik, hulknurk
  • Lihtsamad modifitseerimisvahendid: teisaldamine, kopeerimine, pööramine, massiivid
Lisainfo:

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga


Seotud koolitused

3 päeva AutoCAD 2D põhikursus 432 € (+ km 20%)