Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Oracle Database 12c: New Features for Administrators NEW, virtuaalkoolitus

ORACLE-DB-04

Maht: 5 päeva
Hind:
1 575 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Antud koolituse toimumise aeg võib muutuda. Täpse aja kinnitame osaleja registreerimisel.

Kursusel „Oracle Database 12c: Uued funktsioonid andmebaasi administraatoritele“ õpite tundma Oracle Database 12c uusi ja täiendatud funktsioone. Asjatundlikud juhendajad õpetavad, kuidas need funktsioonid suurendavad turvalisust, hallatavust ja talitlusjõudlust.

Õpite tundma uusi funktsioone alljärgneva jaoks:

 • sidusandmefaili teisaldamine
 • funktsioon Heat Map
 • andmete automaatne optimeerimine
 • temporaalne ajalugu
 • temporaalne kehtivus
 • reaarhiveerimine
 • ühtlustatud kontrolljälje loomine
 • administraatori õigused
 • õiguste analüüs
 • andmete maskeerimise funktsioon Data Redaction
 • kohastuvad täitmisplaanid
 • SQL-i plaani juhised
 • reaalajaline ADDM
 • perioodide võrdlusega ADDM
 • funktsioon Data Pump
 • sektsioonimine
 • SQL

Kasu teie jaoks

Kiire, töökindla, turvalise ja hõlpsalt hallatava töö tagamine. Andmebaasi töökoormuse optimeerimine, IT-kulude vähendamine ja kvaliteetsema teenuse osutamine tänu andmebaasipilvedesse konsolideerimise lubamisele.

Multitenant Architecture (allüürnike arhitektuur)

Pärast rakenduste Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c ja Enterprise Manager Database Express lühiülevaadet õpite tundma uut allüürnike arhitektuuri kontseptsiooni, selle eeliseid ja kasutamist. See hõlmab ülesandeid, näiteks allüürnike ümbrisandmebaasi ning lisatavate andmebaaside loomist, haldamist, seiret, varundamist ja taastamist.

Praktilised harjutused ja demonstratsioonid

Praktilised harjutused ja demonstratsioonid aitavad õppuritel omandada kõigi nende Oracle Database 12c uute või täiendatud funktsioonide kasutamist kas rakenduse Oracle Enterprise Manager Cloud Control või muude tööriistade, näiteks rakenduse Oracle Enterprise Manager abil. Database Express, SQL Developer oma andmekeskuse haldamiseks, seireks ja administreerimiseks.

Virtuaalne klassikoolitus (Live Virtual Class, LVC) on ette nähtud üksnes registreeritud õppuritele; registreerimata isikud ei saa mitte kunagi LVC-d vaadata. Registreeritud õppurid peavad osalema koolitusel registreerimisvormil nimetatud riigist. LVC sisu ei tohi loata salvestada, kopeerida ega edastada.

Kellele koolitus on suunatud:

 • andmebaasi administraatorid
 • süsteemiadministraatorid
 • andmebaasiülemad
 • süsteemiülemad


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):
 • Allüürnike ümbrisandmebaasi ja lisatavate andmebaaside loomine, haldamine ja seire;
 • sidusandmefailiga tehtavate toimingute haldamine, andmete elutsükli haldamine funktsiooni Heat Map ja andmete automaatse optimeerimise abil;
 • andmete arhiveerimine reaarhiveerimise või temporaalse kehtivuse või temporaalse ajaloo abil;
 • ühtlustatud kontrolljälje seadistamine;
 • arusaamine uutest õigustest (näiteks SYSBACKUP, SYSDG, SYSKM) ja nende kasutamine ning õiguste analüüsi tegemine;
 • funktsiooni Data Redaction maskeerimispoliitikate loomine ja haldamine;
 • utiliidi Recovery Manager täienduste kasutamine;
 • andmebaasi talitlusjõudluse haldamine andmebaasitoimingute seire, reaalajalise ADDM-i ja perioodide võrdlusega ADDM-i abil;
 • kahe andmebaasi võrdlemine skeemi muutmisplaanide abil, et levitada muudatused ühest keskkonnast teise;
 • andmevõrdluste kasutamine andmete keskkondadevaheliseks võrdlemiseks;
 • SQL-i jõudluse häälestamine kohastuvate täitmisplaanide, SQL-i plaani juhiste ja statistika täienduste abil;
 • ressursside haldamine allüürnike ümbrisandmebaasis ja lisatavates andmebaasides täiustatud tööriista Resource Manager abil;
 • Oracle'i uue funktsiooni Data Pump omaduste ja utiliidi SQL*Loader kiirrežiimi uurimine;
 • sidustoimingute kasutamine sektsioonide teisaldamisel ja tihendamisel ning muudel DDL-toimingutel;
 • osaliste globaalsete sektsioonitud indeksite kasutamine;
 • SQL-i uute täienduste, näiteks laiendatud andmetüübiga veeru ja SQL-i reapiirangu osa selgitamine.
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Nõutavad eeltingimused:

 • Oracle Database 11g hea tundmine

Soovitatavad eeltingimused:

 • Oracle Database 11g hea tundmine
 • Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c: installimine ja uueks versiooniks täiendamine Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c abil (UUS)
Koolituse sisukord:
 • Enterprise Manager ja muud tööriistad
 • OUI, DBCA
 • Allüürnike ümbrisandmebaasi Multitenant Container Database (CDB) alused
 • CDB-de ja PDB-de konfigureerimine ja loomine CDB-de ja PDB-de haldamine
 • Tabeliruumide, ühiste ja kohalike kasutajate, õiguste ja rollide haldamine
 • Varunduse, taaste, tagasipöördumise ja migratsiooni haldamine
 • Sidusandmefaili teisaldamine ja andmete automaatne optimeerimine
 • Andmebaasisisene arhiveerimine
 • Kontrolljälje täiendused
 • Õiguste täiendused
 • Funktsioon Oracle Data Redaction
 • RMAN-i uued üldfunktsioonid ja FDA täiendused
 • Andmebaasitoimingute seire
 • Skeemi- ja andmemuudatused
 • SQL-i häälestamine
 • Reaalajaline ADDM ja nõustamismoodul Compare Period Advisor
 • Resource Manager ja muud jõudlustäiendused
 • Indeksite ja tabelite täiendused
 • ADR-i ja võrgu täiendused
 • Oracle Data Pump, SQL*Loader, välistabelite ja sidustoimingute täiendused
 • Sektsioonimise täiendused
 • SQL-i täiendused
Lisainfo:

Nõuded Live Virtual Class koolitusest osalemiseks on:

 • Õigused installeerida programme ja pluginaid (Administraatori või Power User õigused)
 • Kõrvaklapid ja mikrofon
 • Windows XP, Vista või Windows 7.
 • Kiire internetiühendus (LAN, DSL, kaabel)
 • Internet Explorer 6, 7 või 8
 • JavaScript ja küpsised lubatud
 • ActiveX kontroll lubatud