Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

ECDL mooduli Arvuti põhitõed eksami ettevalmistuskoolitus

AO-02

Maht: 1 päeva
Hind:
119 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

NB! Koolituse hind sisaldab eksami hinda.

Koolituse temaatika vastab ECDL (European Computer Driving Licence) baasmoodulite hulka kuuluva Arvuti põhitõed mooduli õppekavale ning valmistab ette sama mooduli eksami edukaks sooritamiseks.

Kellele koolitus on suunatud:

Koolitus on eelkõige neile, kes soovivad sooritada ECDL eksamitest Arvuti põhitõdede mooduli eksami. Samuti sobib koolitus kõigile, kes soovivad omandada igapäevaseks arvuti kasutamiseks vajaminevaid oskuseid.Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

 Mooduli läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • IKT, arvutite, seadmete ja tarkvaraga seotud põhimõistetest arusaamine
 • Arvuti käivitamine ja sulgemine
 • Efektiivne töö arvuti töölaual, kasutades ikoone ja aknaid
 • Peamiste operatsioonisüsteemi seadete muutmine ja spikri võimaluste kasutamine
 • Lihtsa dokumendi loomine ning väljatrükk
 • Failihalduse põhiteadmiste tundmine ja oskus efektiivselt organiseerida faile ning kaustasid
 • Arusaamine peamistest andmete säilitamise mõistetest ja oskus kasutada pakkimistarkvara suurte failide pakkimiseks (tihendamiseks) ja tagasi algkujule viimiseks.
 • Arusaamine võrgu mõistest ja ühenduse määrangutest ning oskus ühenduda võrguga.
 • Andmete ja seadmete pahavara eest kaitsmise tähtsuse mõistmine ning andmete varundamise olulisus.
 • Rohelise IT’ga, kasutatavusega ja kasutajate tervisega seonduvate probleemide tundmine.
Koolituse sisukord:

Arvutid ja seadmed
Mõiste IKT ning sellega seonduvad olulisemad terminid. Mõisted riistvara, tarkvara, protsessor, RAM, operatsioonisüsteem. Olulisemate integreeritud- ja väliste seadmete tundmine. Sisend- ja väljundport. Tarkvara litsentsid. Töö alustamine ja lõpetamine arvutiga, kasutajanimi ja parool.

Töölaud, ikoonid ja sätted
Töölaud ja tegumiriba. Mõistete fail, kaust, rakendus, printer, ketas, otsetee ja prügikast tundmine. Ikoonide märgistamine ja teisaldamine. Otsetee loomine, ümbernimetamine, teisaldamine ja kustutamine. Akna elementide tundmine: tiitelriba, menüüriba, tööriistariba, lint, olekuriba, kerimisriba. Töö aknaga: avamine, minimeerimine, ekraniseerimine, sulgemine. Avatud akende vahel liikumine. Spikri kasutamine. Põhilise süsteemse info kontrollimine: operatsioonisüsteemi nimi ja versioon, RAM maht. Töölaua seadistamine. Klaviatuuri keele määramine. Rakenduse installimine ja desinstallimine. Seadmete ühendamine arvutiga ning lahti ühendamine. Ekraanipildi jäädvustamine.

Töö tekstiga ja prindihaldus
Tekstitöötlusprogrammi avamine ja sulgemine. Failide avamine ja sulgemine. Teksti sisestamine dokumenti. Teksti kopeerimine ja teisaldamine. Jäädvustatud ekraanipildi kleepimine. Dokumendi salvestamine. Printeri installimine ja desinstallimine. Testlehe printimine. Vaikeprinteri määramine. Dokumendi printimine tekstitöötlusprogrammist. Printimistöö katkestamine, jätkamine, tühistamine.

Failihaldus
Ketaste, kaustade ja failide hierarhia. Ketaste, kaustade ja alamkaustade vahel navigeerimine. Faili ja kausta omadused. Kaustavaadete muutmine. Olulisemate failitüüpide äratundmine. Kausta loomine. Faili ja kausta ümbernimetamine, head tavad nime valimisel. Faili otsing erinevate parameetrite alusel. Viimati kasutatud failide loend. Failide ja kaustade märgistamine. Failide ümberjärjestamine erinevate tunnuste alusel. Kaustade ja failide kopeerimine, teisaldamine, kustutamine ja taastamine. Prügikasti tühjendamine. Olulisemate andmekandjate tundmine. Faili ja kausta maht, terminid kilobait (KB), megabait (MB), gigabait (GB) ja terabait (TB). Andmekandja vabaruumi suuruse kontrollimine. Failide ja kaustade pakkimine ja lahti pakkimine.

Võrgud
Võrgu mõiste. Mõisted Internet, WWW, VoIP, e-mail, IM, intranet, VPN. Andmeedastuskiiruse olemus. Allalaadimine ja üleslaadimine. Erinevad võimalused Internetti ühendumiseks. Mõiste ISP. Traadita võrgu (Wifi) olemus ning ühendumine Wifi’sse.

Turvalisus ja heaolu
Hea ja turvaline parool – millistele nõuetele peab vastama. Tulemüür: milleks vaja. Andmete varundamise tähtsus. Regulaarne tarkvara värskendamine – milleks vaja. Pahavara: olemus, tüübid, kaasnevad ohud. Viirusetõrje programmi kasutamine. Arvuti kasutamine tervist rikkumata. Arvuti ja teiste seadmete energia säästlik kasutamine.

Lisainfo:

Koolitushind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • eksami sooritamist;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • garantiina tasuta korduseksam, kui eksam esimesel korral ebaõnnestus;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • soodushinnaga registreerimise võimalust järgmisele kalendrikoolitusele;
 • tasuta parkimist.