Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Network+

CP-NET
Toimumise aeg
Osalejad

Arve maksja info
Maksan
Nõustun tingimustega

Tasumine, koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ärajäämine

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse e-postiga aadressile, mille märkisite siia arve Maksja reale. Üldjuhul tuleb tasuda arve enne koolituse algust. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Tagastame õppetasu kui osaleja teavitab loobumisest varem kui 14 päeva enne koolituse algust või osaliselt kui on tehtud eelnevaid kulutusi (materjalid, jms.) Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada info@koolitus.ee või telefonile +372 6181727.


IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasilükkumisest või ärajätmisest e-postiga või telefoni teel kui see on meile teada. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.

Kinnitan, et minu esitatud andmeid võib salvestada ja töödelda ning edastada kolmandatele osapooltele (nt Microsoft, Oracle, Eesti Töötukassa, eksamikeskuse partnerid jne) ulatuses, mis on soovitud teenuse pakkumiseks vajalik.