Võta ühendust:
+372 618 1720
info@koolitus.ee

ITIL kesktase: Release, Control and Validation

ITIL-RCV

Maht: 4 päeva
Hind:
1 250 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

"Release, Control and Validation" - kuidas viia läbi IT teenustega seotud muudatusi nii, et samal ajal oleks tagatud IT teenuste osutamine ja taristu töö, see on tähtis IT juhtide ees seisev ülesanne. Pidevalt muutuva äriolukorra poolt tingitud uuenduste, täiustuste ja paranduste kiire ja vigadeta juurutamine annab igale organisatsioonile või firmale olulise eelise.

Kursuse käigus me otsime vastused näiteks järgmistele küsimustele:

 • Kuidas olla kursis kõigi uuenduste ja muudatustega?
 • Kuidas muudatusi kontrolli all hoida?
 • Kuidas korraldada side äripoolega muudatuste tegemisel?
 • Kuidas panna paika õiged prioriteedid muudatuste käsitlemisel?
 • Kuidas saada hakkama muudatusesoovide vooga?
 • Kuidas on õige tegeleda kasutajate poolt esitatavate muudatusesoovidega?
 • Kuidas korraldada arvepidamine meie kõige olulisemate teenuskomponentide üle?
 • Kuidas peaks organisatsioonis teadmisi koguma ja jagama?

Kursuse materjalid on koostanud Quint Wellington Redwood. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud.
Kursuse materjalid põhinevad uusimal väljaandel, ITIL 2011.

Eksam ja sertifikaat

 • Koolituse viimasel päeval sooritatakse rahvusvaheline sertifikaadieksam - ITIL® CERTIFICATE IN RELEASE; CONTROL AND VALIDATION.
 • Eksam koosneb kaheksast stsenaariumipõhisest küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 70% maksimaalsest punktisummast.
 • Eksam toimub üle veebi ja on äärmiselt soovitav, et kuulaja võtab oma sülearvuti kaasa.

Kellele koolitus on suunatud:

RCV kursus on mõeldud IT juhtidele ja spetsialistidele, kes tegelevad muudatuste elluviimisega. Siia kuulub muudatuste juhtimine algusest lõpuni koos vastavate ehitus- ja koostetööde, testimiste, paigaldamiste ja üleandmistega.Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

 Kursuse käigus kuulajad:

 • Omandavad piisava teadmiste taseme, et oma organisatsioonides analüüsida ja juurutada parimaid praktikaid järgmiste protsesside osas:
  • Muudatuste haldus - Change management
  • Reliisi- ja paigaldusehaldus - Release and deployment management
  • Teenuste vara- ja konfiguratsioonihaldus - Service asset and configuration management
  • Teadmushaldus - Knowledge management
  • Teenindussoovide täitmine - Request fulfillment
  • Teenuste valideerimine ja testimine - Service validation and testing
  • Teenuste hindamine - Change evaluation
 • Uurivad ülalnimetatud protsesside osas ITIL soovituste kasutamist konkreetsetes situatsioonides
 • Osalevad omavahelistes diskussioonides, õpivad teineteiselt ja vahetavad kogemusi lahendades koos konkreetsetel ärisituatsioonidel põhinevaid ülesandeid
 • Valmistuvad testeksameid sooritades vastavaks sertifikaadieksamiks.
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):
 • Kuulajal peab olema tehtud ITIL Foundation eksam ja registreerimisel tuleb esitada vastav sertifikaat (kas ITIL Foundation, ITIL Foundation V3 või siis ITIL Foundation V2 koos V3 Foundation Bridge sertifikaadiga).
 • Vähemalt kaheaastane töökogemus IT vallas - see ei ole nõutav, kuid väga soovitatav.
Täpsema kirjelduse leiad:

http://www.itilsite.com/ITIL_RCV.html

Koolituse sisukord:
 • 1. Päev
  • Sissejuhatus
  • Muudatusehaldus
  • Praktikum
  • Teenuste vara- ja konfiguratsioonihaldus
  • Praktikum
 • 2. Päev
  • Reliisi- ja paigaldusehaldus
  • Praktikum
  • Teenuse valideerimine ja testimine
  • Praktikum
  • Teadmushaldus
  • Praktikum
 • 3. Päev
  • Teenuse hindamine
  • Praktikum
  • Teenindussoovide täitmine
  • Praktikum
  • Rollid ja vastutused
  • Praktikum
 • 4. Päev
  • Tehnoloogia
  • Praktikum
  • Testeksam
  • Eksam
Lisainfo:

 Koolitushind sisaldab:

 • koolitusmaterjale;
 • eksamit;
 • lõunasööke;
 • kohvipause.

Koolitus toimub koostöös Meriroos OÜ-ga.


Seotud koolitused

4 päeva ITIL kesktase: Operational Support and Analysis 1 250 € (+ km 20%)