Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

MySQL for Developers Ed 3, virtuaalkoolitus

ORACLE-MySQL-02

Maht: 5 päeva
Hind:
1 590 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Antud koolituse toimumise aeg võib muutuda. Täpse aja kinnitame osaleja registreerimisel.

Koolitusel „MySQL arendajatele“ õpetatakse arendajatele rakenduste kavandamist, projekteerimist ja teostamist MySQL-i abil. Teid õpetavad asjatundlikud Oracle'i koolituskeskuse juhendajad tegelikkusele tuginevate näidete, interaktiivse juhendamise ja praktiliste harjutuste varal, kasutades Java ja PHP keelt.

Õpite:

 • kasutama klientprogramme ja suvandeid;
 • pöörduma andmebaasi programmiteksti kaudu;
 • looma NoSQL-rakendusi;
 • kirjutama tõhusaid päringuid ja salvestatud rutiine;
 • vaatama üle andmebaasi metaandmeid;
 • reageerima andmebaasi sündmustele päästikutega;
 • töötlema tõrkeid ja erandolekuid;
 • optimiseerima SQL-i lauseid.

Kasu teie jaoks
Paljud Interneti kõige populaarsemad veebisaidi tuginevad MySQL-ile. Koos Hadoopi integratsiooniga on see paljude suurte andmeplatvormide põhikomponent. Lisaks annab MySQL SQL-i ja NoSQL-i näol teie käsutusse mõlema maailma parimad võimalused. Pärast selle kursuse läbimist oskate kirjutada programme, mis kasutavad ära MySQL-i võimsust ja paindlikkust. Olete omandanud oskuse luua oma kasutusotstarbe jaoks optimaalne andmebaas, mis võimaldab kiireid ja tõhusaid päringuid.

Virtuaalne klassikoolitus (Live Virtual Class, LVC) on ette nähtud üksnes registreeritud õppuritele; registreerimata isikud ei tohi LVC kursusel osaleda. Registreeritud õppurid peavad osalema registreerimisvormil nimetatud riigist. LVC sisu ei tohi loata salvestada, kopeerida ega edastada.

Kellele koolitus on suunatud:

 • andmebaasi administraatorid
 • arendajad
 • veebiülemad


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):
 • MySQL-i klient/server arhitektuuri kirjeldamine.
 • MySQL-i klientprogrammide ja üldsuvandite kasutamine.
 • MySQL-i rakenduste programmeerimine Java ja PHP konnektoritega.
 • NoSQL-kontseptsiooni kasutamine andmete salvestamiseks ja välja otsimiseks.
 • Tõhusate tabelite kavandamine.
 • Andmebaasiobjektide loomine ja kustutamine.
 • Avaldiste kasutamine SQL-lausetes.
 • Andmebaasi metaandmete ülevaatamine.
 • SQL-lausete kasutamine tabeli andmete muutmiseks.
 • Andmebaasi tervikluse säilitamine tehingute abil.
 • Mitut tabelit hõlmavate päringute kirjutamine.
 • Konkreetseid andmeid sisaldavate „virtuaalsete tabelite“ loomine.
 • Kasutaja defineeritud muutujate, valmislausete ja salvestatud rutiinide loomine.
 • Päästikute loomine ja haldamine.
 • Klientprogrammi tõrgete ja erandolekute tuvastamine ning kõrvaldamine.
 • Isegi suurel koormusel kiireks ja tõhusaks jäävate päringute kirjutamine.
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):
Nõutavad eeltingimused:
 • alusteadmised SQL-ist
 • Java, PHP või muu programmeerimis- või skriptikeele kasutamise kogemused
 • relatsioonilises andmebaasis tabelite ja päringute loomise kogemused
 • MySQL algajatele (UUS)

Soovitatavad eeltingimused:

 • MySQL ja PHP: dünaamiliste veebirakenduste väljatöötamine
Koolituse sisukord:
 • Sissejuhatus
 • Kliendi ja serveri kontseptsioon
 • MySQL-i kliendid
 • MySQL-i konnektorid ja API-d
 • Andmetüübid
 • SQL-avaldised
 • Metaandmete hankimine
 • Andmebaasitabelid
 • Tabeli andmete töötlemine
 • Tehingud
 • Tabelite ühendamine
 • Alampäringud
 • Vaated
 • Valmislaused
 • Salvestatud rutiinid
 • Päästikud
 • Tõrgete ja hoiatuste töötlemine
 • Optimeerimine
 • Kokkuvõte
Lisainfo:

Nõuded Live Virtual Class koolitusest osalemiseks on:

 • Õigused installeerida programme ja pluginaid (Administraatori või Power User õigused)
 • Kõrvaklapid ja mikrofon
 • Windows XP, Vista või Windows 7.
 • Kiire internetiühendus (LAN, DSL, kaabel)
 • Internet Explorer 6, 7 või 8
 • JavaScript ja küpsised lubatud
 • ActiveX kontroll lubatud