Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop Release 2, virtuaalkoolitus

ORACLE-DB-01

Maht: 3 päeva
Hind:
945 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Antud koolituse toimumise aeg võib muutuda. Täpse aja kinnitame osaleja registreerimisel.

Koolitus „Oracle Database 11g: SQL-i häälestamise seminar“ aitab andmebaasi arendajatel, administraatoritel ja SQL-i arendajatel tuvastada ja häälestada halvasti toimivaid SQL-lauseid. Tutvute uurimismeetoditega, mille abil saab erineva täpsusastmega aimu, kuidas Oracle'i andmebaas SQL-lauset täidab. See aitab välja selgitada SQL-lause ebatõhususe algpõhjuse.

Õpite:

 • kasutama Oracle'i töövahendeid ebatõhusate SQL-lausete tuvastamiseks;
 • kasutama SQL-i automaatse häälestamise funktsioone;
 • kasutama SQL-i reaalajaseiret;
 • kirjutama tõhusamaid SQL-lauseid;
 • jälgima ja jälitama suurt koormust põhjustavaid SQL-lauseid;
 • haldama optimeerimismooduli statistilisi andmeid andmebaasi objektide kohta;
 • tõlgendama täitmisplaane ja tundma erinevaid võimalikke andmepöördusviise.

Kasu teie jaoks

Asjatundlikkuse omandamine relatsioonilise andmebaasi andmete haldamisel sedamööda, kuidas õpite SQL-käskude tõhusat kasutamist oma äriandmete puhul. Need funktsioonid aitavad teil teha päringuid üle andmebaasis leiduvate andmete ja neid andmeid töödelda, kasutada sõnastikuvaateid metaandmete välja otsimiseks ja aruannete koostamiseks nende skeemiobjektide kohta.

Optimeerimismooduli uurimine
Asjatundlikud juhendajad aitavad teil samuti uurida, kuidas optimeerimismoodul tee valib. Ka õpite, kuidas mõjutada optimeerimismoodulit, et tagada parima meetodi kasutamine.

SQL-i automaatse häälestamise vahendid
Sellel kursusel käsitletakse SQL-i automaatse häälestamise vahendeid ja hoidlas Automatic Workload Repository saadaolevaid ressursse. Lisaks õpite kasutama seotud muutujate, jälitusfailide ja eri tüüpi indeksite eeliseid.

Märkus: see kursus põhineb Oracle Database 11g Release 2 versioonil.

Kellele koolitus on suunatud:

 • rakenduste arendajad
 • andmelao administraatorid
 • andmeladude arendajad
 • andmebaasi administraatorid
 • arendajad
 • PL/SQL-i arendajad
 • tugitehnikud


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):
 • Halvasti toimiva SQL-i tuvastamine;
 • rakenduse jälitamine läbi erinevate rakenduse arhitektuuri tasandite;
 • arusaamine, kuidas päringute optimeerimise moodul otsustab andmepöörduse üle;
 • määramine, kuidas optimeerimismooduli statistilised andmed mõjutavad SQL-i jõudlust;
 • võimalike andmepöördusmeetodite nimetamine, kaasa arvatud erinevad ühendamismeetodid;
 • SQL-lause muutmine selliselt, et see toimiks parimal võimalikul viisil.
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Nõutavad eeltingimused:

 • Oracle Database: SQL-i algkursus

Soovitatavad eeltingimused:

 • Oracle Database: SQL-i põhialused I
Koolituse sisukord:
 • Oracle'i andmebaasi arhitektuuri uurimine
 • SQL-i häälestamise tutvustus
 • Optimeerimismooduli tutvustus
 • Täitmisplaanide tõlgendamine
 • Rakenduse jälitamine
 • Optimeerimismoodul: tabeli- ja indeksitoimingud
 • Optimeerimismooduli ühendusmeetodid
 • Optimeerimismoodul: muud tehted
 • Juhtumiuuring: tähtteisendus
 • Optimeerimismooduli statistilised andmed
 • Seotud muutujate kasutamine
 • Nõustamismooduli SQL Tuning Advisor kasutamine
 • Nõustamismooduli SQL Access Advisor kasutamine
 • SQL-i automaatse häälestamise vahendite kasutamine
 • SQL-i jõudluse juhtimine
Lisainfo:

Nõuded Live Virtual Class koolitusest osalemiseks on:

 • Õigused installeerida programme ja pluginaid (Administraatori või Power User õigused)
 • Kõrvaklapid ja mikrofon
 • Windows XP, Vista või Windows 7.
 • Kiire internetiühendus (LAN, DSL, kaabel)
 • Internet Explorer 6, 7 või 8
 • JavaScript ja küpsised lubatud
 • ActiveX kontroll lubatud