Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Power BI DAX keel

ITK-BI-4.1

Maht: 2 päeva
Hind:
400 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

DAX keel on Power BI's ja PowerPivotis (Excel) kasutatav tabeliarvutuse keel. DAX on sarnaselt Exceli valemitele funktsionaalne keel, mille abil saab luua algoritme andmeanalüüsis ja visualiseerimisel. DAX'i teadmine sobib neile, kes töötavad või plaanivad töötada Power BI Desktop programmiga.

DAX'i kursusel saab omandada fundamentaalsed teadmised ja praktilise kogemuse. See kursus sobib kõigile neile, kes soovivad arendada BI lahendusi Power BI keskkonnas.

Kellele koolitus on suunatud:

Power Query ja Power BI kasutajad. Kõigile neile, kes soovivad õppida keerulisemate algoritmide loomist Power BI keskkonnas.

Koolitaja: Stig Granlund


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

• Teab DAX keele õigekirja.
• Oskab määrata andmetabelite relatsioonid ja nende kardinaalsuse.
• Suudab kirjutada DAX valemeid ja päringuid.
• Oskab luua arvutatud tulpasid ja mõõdikuid.
• Lahendab erinevaid harjutusi DAX keeles.
• Suudab hallata andmemudelit ja vajadusel parandada vigu.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Soovitatavalt eelnev kogemus Power Query ja Power BI kasutamisel.

Koolituse sisukord:

• DAX keele sissejuhatus.
• Andmetabelite relatsioonid ehk seosed ja nende kardinaalsused.
• DAX keeles mõõdikute kirjutamine.
• Arvutatud tulbad.
• Arvutatud mõõdikud.
• DAX päringud.

Lisainfo:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet.

1.PÄEV:
09.30-11.00 Sissejuhatus ja DAX keel
11.00-11.15 Paus
11.15-12.45 Arvutatud tulbad ja harjutused
12.45-13.30 Lõuna
13.30-15.00 Arvutatud mõõdikud ja harjutused mõõdikutega
15.00-15.15 Paus
15.15-16.45 Mõõdikute rakendamine ja harjutused

2.PÄEV:
09.30-11.00 DAX päringud ja harjutused päringutega
11.00-11.15 Paus
11.15-12.45 DAX mõõdikud ja erinevate mõõdikute kirjutamine
12.45-13.30 Lõuna
13.30-15.00 Andmemudeli loomine ja Täiendamine arvutatud mõõdikutega
15.00-15.15 Paus
15.15-16.45 Raporti koostamine ja kokkuvõte

 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus.


Maht: 16 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab:

  • digitaalseid õppematerjale (osaliselt inglise keeles)
  • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
  • tunnistust (tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus)

Lisaväärtusena pakume:

  • sooje jooke koos küpsistega;
  • lõunasööki igal koolituspäeval;
  • tasuta parkimist