Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Väljaannete disain InDesignis koos Photoshopi ja Illustratoriga

VD-IDPI

Maht: 4 päeva
Hind:
650 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Põhitõed- ja oskused väljaannete kujundamiseks ja küljendamiseks

Aastaraamat on üks näide paljudest, kus väljaandesse on vaja kokku panna erinev sisu: tekst, tabelid ja diagrammid. Kuidas esitada aruande vormis ja igavavõitu sisu nii, et see kutsuks vaatama? Väljaande elavdamine fotode ja illustratsioonidega, oskuslik kirjatüüpide valik ning värvikasutus on teemad, millele kursusel lisaks vajalike programmide valdamisele tähelepanu pööratakse. Kursusel harjutatakse läbi põhioskused, ilma milleta ei saa suuremat väljaannet kujundada, olgu selleks õpik, kataloog, uuringute aruanne või statistikakogumik.

See on kompaktne ja praktiline kursus, kus õpitakse ühe väljaande disainimiseks vajalikke programme koos kasutama. Põhjalikumalt harjutatakse InDesigni, mille objekti- ja tekstistiilide kasutamine teeb väljaande sisu muutmise oskajale lihtsaks ja kiireks ning aitab hoida ühset disaini mitmesajaleheküljelise väljaande ulatuses. Photoshopis ja Illustratoris õpitakse, kuidas korrigeerida fotosid ja graafikat. Lisaks selgitatakse trükise disaini põhimõtteid ja antakse ülevaade erinevatest failiformaatidest ja värvisüsteemidest. Kursusel selgitatakse ka trükispetsiifikat ning väljaande trüki- ja ekraaniversiooni erinevusi. Osalejal on võimalus ülesannete lahendamise käigus disainida endale vajalik raamat või kataloog.

Kellele koolitus on suunatud:

Disainerid, kirjastuste töötajad või spetsialistid, kel on vaja kujundada aastaraamatuid, katalooge, õppematerjale vm illustreeritud väljaandeid.

Koolitaja: Maris Lindoja


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

Õpetada, kuidas mahukat väljaannet planeerida, milline on mõistlik tööde järjekord ning milliseid programme lisaks InDesignile kasutada.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • On saanud ülevaate InDesigni võimalustest
 • Teab, kuidas kasutada juhtlehti ja stiile
 • Oskab InDesignis kombineerida erinevaid layout´e tekstide ja graafikaga
 • Teab Photoshopi töövahendeid fotode kadreerimiseks, suuruse muutmiseks ja retušeerimiseks
 • Teab logode, infograafika jm vektorgraafika töötlemise võimalusi Illustratoris
 • On tutvunud tüpograafia põhimõistete ja kirjatüüpide valiku põhimõtetega
 • On saanud ülevaate erinevatest värvisüsteemidest ja teab, kuidas neid kasutada
 • Oskab eksportida erinevaid PDF faile
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Arvutikasutuse baasoskus

Lisainfo:

Koolitushind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust- tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist.