Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Infograafika töötuba Adobe Illustratoriga

ITK-ADOBE-INF

Maht: 1 päeva
Hind:
250 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Kuidas saada Exceli diagrammist ilus infograafika?

Statistikat avaldatakse diagrammidena nii veebis, esitlustes kui trükiväljaannetes. Sageli on need otse Excelist kopeeritud ning nende koostaja on pööranud tähelepanu andmete õigsusele, mitte disainile. Exceli disainivõimalused ongi piiratud ning vaatajates huvi äratamiseks tuleb enamasti kasuks muuta paigutust ja värve ning lisada illustratsioone viisil, mida tabelarvutusprogrammis teha pole võimalik.

Koolituse eesmärk on näidata infograafika lahendamise ja kasutamise mitmekülgseid võimalusi.

Adobe Illustrator on vektorgraafika programm, kus saab kas muuta Excelist kopeeritud graafikat või kasutada programmi graafikute töövahendit algandmetest diagrammi saamiseks. Töötoas tutvutakse infograafika inspireerivate näidetega, kuidas lihtsamatest diagrammi tüüpidest on kujundatud huvitav ja atraktiivne infograafika. Töötuba on peamiselt praktiline, harjutatakse Illustratori töövahendite kasutamist ja proovitakse läbi erinevaid disainivõtteid.

Mis on vektorgraafika?

Vektorgraafika koosneb kõveratega ühendatud punktidest, pikselgraafika seevastu tekib üksikutele pikselitele määratud värvidest. Erinevust on selgelt näha suurendades. Vektorgraafika piirjooned jäävad selgeks ka ülisuures suurendusastmes, seevastu kui pikselgraafika muutub suurendades ebakvaliteetseks.

Miks disainida infograafikat Illustratoris?

Ennekõike siis, kui graafikutele soovitakse lisada illustratsioone või piktogramme, mida tabelarvutusprogrammis pole võimalik. Illustratoris saab diagrammide graafikat muuta sel kombel, nagu tabelarvutusprogrammis ei saa. Lihtsamate graafikute koostamiseks on Illustratoris ka graafikute töövahend.

Mõned näited diagrammidest, mida saab teostada ainult Illustratoris.

Illustratoris on võimalik foto või illustratsioon lisada tulpade sisse (näide tammelehega).

Illustratoris saab tulpdiagrammile salvestada graafilise tulba disaini, mis suureneb või kasvab vastavalt tulba väärtusele (näide piimapakkidega).

 

    

 

Kellele koolitus on suunatud:

Kujundajad, analüütikud või turundajad, kel on vaja disainida lihtsalt mõistetavaid ja ilusaid diagramme oma veebi, esitlustesse või väljaannetesse.

Koolitaja: Maris Lindoja


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab kasutada Illustratori graafikute töövahendit
 • Teab, kuidas muuta diagramme arusaadavamaks
 • Teab, kuidas lisada diagrammidele emotsionaalsust ja tekitada vaatajates huvi
 • Oskab luua lihtsustatud struktuuri või protsessi joonist
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Arvutikasutuse baasoskus, Illustratori oskus algtasemel

Koolituse sisukord:

 

09.45-10.00 Kogunemine
10.00-11.30 Milleks ja millist infograafikat kasutada

 • Sissejuhatavas osas vaadatakse näiteid, mis selgitavad erinevate diagrammi tüüpide kasutamist.
 • Infograafika sagedasemad vead
 • Infograafika lihtsamad näited: tulp-, joon- ja sektordiagramm
 • Illustratori graafikute töövahend, sektordiagrammi ülesanne
 • Piktogrammide kasutamine

Teema sissejuhatus näidete vaatamisega, millele järgneb praktiline ülesanne.

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-12.15 Illustratsiooni kasutamine infograafikas

 • Värvikasutus
 • Tüpograafia valik
 • Harjutus illustratsiooni kasutamiseks tulpdiagrammis. Ülesande lahendamiseks tuleb leida teemaga sobivaid pildivasteid.

Teema sissejuhatus näidete vaatamisega, millele järgneb praktiline ülesanne.

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Pikselgraafika kasutamine ja maskimine Illustratoris

 • Harjutus foto kasutamiseks tulpdiagrammis
 • Protsessi visualiseerimine
 • Protsessi visualiseerimise ideede kogumine rühmatööna ja arutelu teostamise võimalustest.

Teema sissejuhatus näidete vaatamisega, millele järgneb praktiline ülesanne.

 

Lisainfo:

Koolitus koosneb lühikestest informatiivsetest loengutest ja teemakohaste näidete vaatamisest, millele järgnevad praktilised harjutused. Harjutustega kinnistatakse sellele eelnenud teema ja töövõtte selgitus. Igale osalejale antakse tema harjutuse kohta personaalset tagasisidet. Töötoa viimane osa on grupitöö 3-4 liikmelistes gruppides, mille tulemuste üle toimub kõige lõpus ühine arutelu.

Maht: 6 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab:

 • digitaalseid õppematerjale
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust (tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus)

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • tasuta parkimist;
 • lõunasööki igal koolituspäeval.