Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Unity baaskoolitus - 3D interaktiivsete simulatsioonide loomine

ITK-UNB-01

Maht: 5 päeva
Hind:
1 500 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Koolituse eesmärgiks on anda õppijatele praktilised teadmised ja oskused 3D simulatsioonide loomiseks tarkvaraga Unity. Kuigi Unity on tuntud peamiselt mängude loomise tarkvarana, on selle kasutusvõimalused palju laiemad. See võimaldab ehitada väga erinevaid interaktiivseid kahe- ja kolmemõõtmelisi simulatsioone.

Näiteks:

Lisaks sellele on Unity üks enimkasutatud tööriistu liitreaalsuse ja virtuaalreaalsuse lahenduste arendamiseks.

Kellele koolitus on suunatud:

Kõik huvilised, kel on soov tutvust teha Unity tarkvara võimalustega ning kes tunnevad end arvutiga töötades enesekindlalt. Eelnev programmeerimisoskus ei ole vajalik, kuna koolitus keskendub eelkõige Unity põhifunktsioonidega tutvumisele.

Koolitaja: Teele Jürivete


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

Koolituse tulemusena osaleja:

• Teab, mis on Unity tarkvara ning millised on selle kasutusvõimalused.
• Tunneb Unity kasutajaliidest.
• Oskab kasutada Unity põhifunktsioone.
• Oskab luua lihtsamaid 3D simulatsioone, liitreaalsuse ja 360-kraadi rakendusi.
• On teadlik, millistest allikatest otsida lisainformatsiooni ja õppematerjale, et arendada oma oskusi Unity tarkvaraga töötamiseks.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Baastasemel inglise keele oskus. Soovituslik on Android seadme olemasolu.

Koolituse sisukord:

Koolitus koosneb 5 õppepäevast. Koolituspäevade peamine fookus on praktilistel harjutustel, mille käigus õpitakse tundma Unity kasutajaliidest ning põhilisi funktsioone. Lisaks tavapäraste 3D simulatsioonide loomisele õpitakse arendama ka lihtsamaid liitreaalsuse ning 360-kraadi tehnoloogiatel põhinevaid rakendusi. Vaatamata sellele, et Unity kasutamine hõlmab endas ka programmeerimist (peamiselt programmeerimiskeeltega C# ja JavaScript), on baasfunktsioonide loomine jõukohane ka neile, kes puutuvad programmeerimisega kokku esmakordselt koolituse käigus.

 

Ajakava:

09:30-15:00

I päev – Sissejuhatus ning esmane tutvumine Unityga
• Mis on Unity, millistel eesmärkidel seda kasutatakse?
• Unity kasutajaliidesega tutvumine, esmane seadistamine ning menüü kohandamine.
• Rakenduste planeerimine.

II päev - 3D simulatsioonide loomine, 1. osa
• Süsteemi loogika ehitamine.
• Kasutajaliidese loomine.
• C#: programmeerimise alustalad.

III päev – 3D simulatsioonide loomine, 2. osa
• 3D sisu loomine ja importimine.
• Tekstide, heli ja fotode lisamine.
• Stseenide valgustamine.

IV päev - 3D simulatsioonide loomine, 3. osa
• Animatsioonide loomine.
• Rakenduse ettevalmistamine ja seadistamine eksportimiseks.
• Rakenduse eksportimine Windowsi ja Android platvormile.

V päev - liitreaalsuse ja 360-kraadi rakenduste loomine
• Markeripõhise tuvastusega liitreaalsuse rakenduse loomine.
• 360-kraadi rakenduste loomine.

Lisainfo:

Õpe on praktilise suunitlusega: iga teemaploki jooksul täidavad osalejad praktilisi ülesandeid, et õpitud oskusi kinnistada. Väiksemate harjutuste kaudu ehitatakse koolituse lõpuks valmis terviklik interaktiivne simulatsioon.

Koolituspäevade vahel harjutavad osalejad õpitut kodus, luues samm-samult oma valitud valdkonnas ühe tervikliku projekti. Iseseisva projekti loomisel on abiks koolitaja poolt tehtud õppevideod.

Koolituse jooksul luuakse 2 erinevat projekti, mis sisaldavad interaktiivset 3D simulatsiooni, liitreaalsust ja 360-kraadi funktsiooni, millest üks valmib koduse tööna vabalt valitud valdkonnas

Koolitusel kasutatakse programmeerimiskeelena C# programmeerimiskeelt ning Windows platvormil töötavaid arvuteid.

Koolitus koosneb 5 koolituspäevast millest iga päeva pikkuseks 6 ak.h ning kodusest tööst 3 ak.h ulatuses.

Maht: 45 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitushind sisaldab:

  • õppematerjale;
  • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
  • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

  • sooje jooke koos küpsistega;
  • lõunasööki igal koolituspäeval;
  • tasuta parkimist.