Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Juhi küberturbe kool: Kuidas kaitsta meeskonda ja organisatsiooni sotsiaalse manipulatsiooni eest?

ITK-SE-01

Maht: 8 päeva
Hind:
1 400 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Panga röövimiseks ei pea lahti murdma seifi, kui selle avavad sinu eest organisatsiooni enda töötajad. Enamasti pole aga eesmärgiks seifi murdmine ning sihtmärgiks on märksa teistsugusem, kuid samaväärselt väärtuslik vara.

See on praktiline koolitus inimeste mõjutamisest, sotsiaalsest manipulatsioonist ja õngitsus tehnikatest, mida kasutatakse huvipakkuva infovarani jõudmiseks. Lisaks vastumeetmetest, et kaitsta end ja oma organisatsiooni.

Kellele koolitus on suunatud:

Koolitus on suunatud organisatsioonide juhtidele ja võtmetöötajatele, kes töötavad infovaradega või omavad ligipääsu organisatsiooni immateriaalsele varale. 

Koolitaja: Thea Sogenbits


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

Koolituse tulemusena osaleja:

• Teab ja tunneb ära enamlevinud inimeste mõjutamise, sotsiaalse manipulatsiooni ja andmete õngitsuse tehnikad.
• Analüüsib oma äri- või teenusmudeli riske lähtudes sotsiaalse manipulatsiooni ja andmete õngitsuse ohu aspektidest.
• Analüüsib organisatsiooni turbepoliitikat sotsiaalse manipulatsiooni ja inimeste mõjutamise seisukohast.
• Korrastab ja vajadusel täiendab ohuteguritest lähtuvalt organisatsiooni protsessireegleid.
• Oskab enda või organisatsiooni vastu suunatud sotsiaalse manipulatsiooni või andmete õngitsuse katse korral rakendada vastumeetmeid.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Osaleja on teadlik oma organisatsiooni väärtusloomest, protsessireeglitest ja tuluvoost.

Koolituse sisukord:

• MICE ja pettuse kolmnurk
• Sotsiaalse manipulatsiooni ja inimeste mõjutamise eeldused
• Andme õngitsuse protsess
• Sotsiaalse manipulatsiooni tehnoloogiad
• Vastumeetmete rakendamine
• Organisatsiooni ohutaseme analüüs ja parendustegevused
• Protsessiohje ja vajalikud regulatsioonid

Lisainfo:

Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega.

Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks ja kogemusteks muuta.  

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning panustamisega rühmatööde tulemusel valmivatesse esitlustesse.

Maht: 40 akadeemilist tundi (8 korda, kahepäevaste moodulitena, iga moodul 10ak/h moodul. 5ak/h päev) 

Koolitushind sisaldab:

  • digitaalseid õppematerjale (pdf)
  • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
  • tunnistust (tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus)

Lisaväärtusena pakume:

  • sooje jooke koos küpsistega;
  • tasuta parkimist