Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Praktiline GDPR töötuba

ITK-515

Maht: 0 päeva
Hind:
299 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

GDPR töötoa eesmärgiks on aidata Sinu ettevõttel valmistuda GDPR jõustumiseks ning anda osalejale andmekaitseametniku ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja praktilised oskused.

Koolitusel kombineeritakse teooria ja praktika ning tegeletakse võtmekontseptide ning nende mõjuga ettevõtte igapäevasetele protsessidele.

Koolituse käigus tehakse praktilised harjutustööd oma ettevõtte kohta, millele saab ka koolitajalt tagasisidet.

NB! Uus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR – General Data Protection Regulation) hakkab kehtima 2018. aasta 25. maist. GDPR on Euroopa Liidu liikmesriikidele otsekohalduv ning nõuab ettevõtetelt ja riigiasutustelt füüsiliste isikute andmete kaitsmiseks senisest rangemaid reegleid (teavitamiskohustus, õigus olla unustatud, andmekaitsespetsialist– need on vaid mõned märksõnad, millega peab GDPR-i raames tegelema).

Kellele koolitus on suunatud:

Koolitus on suunatud praegustele või tulevastele andmekaitseametnikele (AKA ehk DPO – data protection officer), juhtidele ja kõigile teistele, kellele läheb see teema korda või kes vastutavad organisatsioonis andmekaitse teemade eest.

Koolitus ei eelda kõrget IT või juura pädevust.

Koolitaja: Vladimir Jelov


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):
 • Sissejuhatus GDPRi
 • Ettevõte GDPR valmisoleku hinnang ja ettevalmistamise projekti mõju
 • GDPRi mõju äriprotsessidele
 • GDPR pikaajalise plaani visioon
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):
 • Arusaam oma ettevõtte äriprotsessidest
 • Üldine infoturve tehnoloogiate arusaam
 • Inglise keele oskus
Koolituse sisukord:
 • Kodutöö 1: Ettevalmistamine. Osalejad koguvad infot enda organisatsiooni kohta
 • Moodul 1: 9. mai 2018 (9.00-17.00)
 • Kodutöö 2: tähtaeg 27.04
 • Moodul 2: 8. juuni 2018 (9.00-17.00)
 • Kodutöö 3: tähtaeg 15.06
Lisainfo:

Koolitushind sisaldab:

 • Õppematerjale (paber ja PDF)
 • GDPR tööraamat
 • Lisainfo Andmekaitse inspektsioonilt
 • Koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust
 • Kodutöö kommentaarid ja soovitused koolitaja poolt
 • tunnistust;

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist.