Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Programmeerimine C++ keelega, e-õpe

VEEB-CPP-001

e-õpe Maht: 42 päeva
Hind:
299 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

E-kursuse eesmärk on anda piisav oskusteave, et iseseisvalt C++ keeles programmeerida. 

C++ on üldotstarbeline staatiliste andmetüüpidega multifunktsionaalne programmeerimiskeel, mis toetab objektorienteeritud ja üldistavat programmeerimist. Keel loodi objektorienteeritud C keele laiendusena Bjarne Stroustrupi poolt.

E-kursuse esimeses peatükis käsitletakse üldiselt programmeerimise aluseid. Alates teisest peatükist selgitatakse C++ keele põhielemente ning viimases osas vaadeldakse objektorienteeritud programmeerimise aluseid.

E-kursus sisaldab 11 peatükki. Igas peatükis on teooria osa ning praktiline osa. Praktiline osa jaguneb programmeerimisharjutusteks (23 tk) ja teooriat kinnitavateks testküsimusteks (51 tk).

Ingliskeelne täpsem kursuse tutvustus

Kursus on inglise keeles.

Õppe maht on 52 akadeemilist tundi ehk 6,5 õppepäeva.

Kellele koolitus on suunatud:

IT-spetsialistid, kes igapäevatöös puutuvad kokku C++ programmeerimisega.Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

Pärast e-kursuse lõpetamist osalejad:

  • teavad, mis on programmeerimine ning oskavad programmeerimise kontekstis probleemi defineerida
  • teavad, mis on muutujad C++ keelega programmeerimises ning oskavad neid otstarbekalt kasutada
  • teavad ja oskavad kasutada funktsioone
  • teavad ja oskavad kasutada massiive
  • teavad, mis on objekt-orienteeritud programmeerimine
  • oskavad kasutada failiobjekte C++ keeles programmeerimisel
Lisainfo:

Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine 
Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.

Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine 
Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.

Vaba harjutamine 
Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.