Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Programmeerimine Python programmeerimiskeelega, e-õpe

VEEB-PYTHON-001

e-õpe Maht: 42 päeva
Hind:
299 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

E-kursuse eesmärk on anda õppijale piisav oskusteave, et iseseisvalt alustada Python programmeerimiskeelega programmeerimist. E-kursuse alguses tutvutakse üldiselt Python 3 programmeerimiskeelt. Seejärel vaadeldakse programmeerimiskriteeriumeid, moodulite kasutamist, veaparandusi ja andmetüüpe. E-kursuse lõpus tutvustatakse Pyhtoni objektorienteeritud programmeerimisfunktsioone.

Python on mitme otstarbeline interpreteeritav programmeerimiskeel, mis võimaldab mitut programmeerimisstiili, näiteks objektorienteeritud, protseduurilist või funktsionaalset programmeerimist. Pythonit peetakse küllalt lihtsaks keeleks ja seda on soovitatud programmeerimise õppimisel esimeseks keeleks. Python on sageli võrreldud selliste keeltega nagu Perl, Java, Ruby, TCL ja Scheme.

E-kursus koosneb üheksast peatükist, mis sisaldavad teooriat, programmeerimisülesandeid (42 tk) ja valikvastusega harjutusküsimusi (50 tk).

Inglisekeelne kursuse täpsem tutvustus on siin

Kursus on inglise keeles.

Õppe maht on 52 akadeemilist tundi ehk 6,5 õppepäeva.

Kellele koolitus on suunatud:

IT-spetsialistid ja huvilised, kes soovivad omandada põhjalikumad teadmised Python programmeerimiskeelest ning kasutada omandatud oskusi programmerijatöös.Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

Pärast e-kursuse lõpetamist osalejad:

  • teavad, milliseid võimalusi pakub Python programmeerimiskeel
  • oskavad kasutada if-elif-else tingimuslikku struktuuri
  • teavad, milleks ja kuidas kasutada iteratsioone ja iteratiivseid struktuure
  • oskavad kasutada Python programmeerimises väliseid faile
  • teavad, mis on funktsioonid ja alam-funktsioonid, oskavad neid eesmärgipäraselt kasutada
  • oskavad luua andmestruktuure
  • teavad, kuidas kasutada objekt-orienteeritud programmeerimist Pythonis
Lisainfo:

Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine 
Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.

Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine 
Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.

Vaba harjutamine 
Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.