Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Programmeerimine selgeks kodust lahkumata, e-õpe

ITK-VEEB-019

e-õpe Maht: 126 päeva
Hind:
387 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

E-koolitus koosneb kolmest erinevast veebiõppest:

E-koolitus on inglise keeles.

E-koolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised ja oskused iseseisvaks programmeerimiseks Python ja Java keeles ning anda osalejatele piisav oskusteave, et iseseisvalt alustada SQL ja relatsiooniliste andmebaaside kasutamist.

E-koolitus koosneb kolmest moodulist, igas moodulis käsitletakse põhjalikult ühte levinud programmeerimiskeelt. E-koolitus sisaldab hulgaliselt praktilisi iseseisvaid töid, mille vältel on õppijal võimalik oma teadmisi testida praktilistes ülesannetes. Praktilised ülesanded tähendavad reaalselt programmeerimiskoodi koostamist. E-õppe keskkonnas sisalduv kontroll-süsteem annab koheselt vastuse, kas kirjutatud kood on õige; vigade puhul näidatakse ära ka vigade asukohad.Lisainfo:

Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine
Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.

Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine
Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.

Vaba harjutamine
Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.