Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2, virtuaalkoolitus

ORACLE-DB-02

Maht: 5 päeva
Hind:
1 575 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Antud koolituse toimumise aeg võib muutuda. Täpse aja kinnitame osaleja registreerimisel.

Selle Database 11g kursuse eesmärk on anda teile kindlad alusteadmised andmebaaside administreerimise kohta. Asjatundlikud Oracle'i koolitajad õpetavad teile Oracle'i andmebaasi installimist ja hooldamist ning muudki.

Õpite:

 • installima tarkvara Oracle Grid Infrastructure;
 • looma ja haldama kasutajaid;
 • installima ja konfigureerima Oracle'i andmebaasi;
 • looma ja haldama salvestusstruktuure;
 • administreerima Oracle'i andmebaasi;
 • varundama ja taastama.

Oracle'i andmebaasi arhitektuuri ülevaade
See kursus aitab teil mõista kontseptuaalselt Oracle'i andmebaasi arhitektuuri ning selle komponentide omavahelist koostalitlust ja infovahetust. Õpite looma töövõimelist andmebaasi ning mitmesuguseid struktuure korralikult ja tõhusalt haldama.

Kursuse põhiteemad on järgmised: talitlusjõudluse seire, andmebaasi turve, kasutajahaldus ja varundus-/taastevõtted. Neid õppetunde toetavad kindla ülesehitusega praktilised harjutused, mille eesmärgiks on õpitu kinnistamine.

Sertifitseerimisnõuded
Selle kursuse eesmärk on valmistada teid ette vastavaks Oracle Certified Associate'i eksamiks. See kursus vastab Oracle'i sertifitseerimistee jaoks sobiva koolituse nõuetele. Neile nõuetele vastavad üksnes auditoorset koolitust, virtuaalset klassikoolitust või salvestatud klassikoolitust pakkuvad kursused. Iseõppimise koolitused ei vastu sertifitseerimiseksami nõudele.

Kellele koolitus on suunatud:

 • andmebaasi administraatorid
 • Java arendajad
 • tugitehnikud
 • tehnilised nõustajad


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):
 • Tarkvara Oracle Grid Infrastructure installimine;
 • Oracle Database 11g installimine ja konfigureerimine; 
 • Oracle'i võrguteenuste konfigureerimine;
 • ennistamisandmete seire ja administreerimine;
 • andmebaasi salvestusstruktuuride haldamine;
 • kasutajakontode loomine ja administreerimine; 
 • põhiliste andmebaasi varundus- ja taastetoimingute tegemine; 
 • andmete konkurentsuse haldamine; 
 • talitlusjõudluse seire; 
 • Oracle'i andmebaasi arhitektuuri kirjeldamine.
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Nõutavad eeltingimused:

 • Peab olema läbitud Oracle'i kursus „Sissejuhatus SQL-i“ või sellega võrdväärset kogemust andev „Oracle'i andmebaas: SQL-i tutvustus“.

Soovitatavad eeltingimused:

 • Oracle'i andmebaas: PL/SQL-i põhialused
 • Läbitud peab olema Oracle PL/SQL-i kursus või sellega võrdväärset kogemust andev koolitus.
Koolituse sisukord:
 • Oracle'i andmebaasi arhitektuuri uurimine
 • Oracle'i tarkvara installimine
 • Oracle'i andmebaasi loomine
 • Oracle'i andmebaasi eksemplari haldamine
 • ASM-i eksemplari haldamine
 • Oracle'i võrgukeskkonna konfigureerimine
 • Andmebaasi salvestusstruktuuride haldamine
 • Kasutajaturbe administreerimine
 • Andmete konkurentsuse haldamine
 • Ennistamisandmete haldamine
 • Oracle'i andmebaasi kontrolljälje juurutamine
 • Andmebaasi hooldamine
 • Jõudluse juhtimine
 • Varunduse ja taaste kontseptsioon
 • Andmebaasi varundamine
 • Andmebaasi taastamine
 • Andmete teisaldamine
 • Töö koos tugiteenindusega
Lisainfo:

Nõuded Live Virtual Class koolitusest osalemiseks on:

 • Õigused installeerida programme ja pluginaid (Administraatori või Power User õigused)
 • Kõrvaklapid ja mikrofon
 • Windows XP, Vista või Windows 7.
 • Kiire internetiühendus (LAN, DSL, kaabel)
 • Internet Explorer 6, 7 või 8
 • JavaScript ja küpsised lubatud
 • ActiveX kontroll lubatud