Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Madalkeeles programmeerimine C-keeles, e-õpe

VEEB-C-003

e-õpe Maht: 42 päeva
Hind:
299 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

E-koolituse eesmärgiks on anda osalejatele võimalus omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, et iseseisvalt programmeerida madalkeeles kasutades C-keelt. E-koolitusel käsitletakse madalkeeles programmeerimise eripärasid nagu näiteks mäluhaldus ja katkestused. 

E-koolitus koosneb 21 teooriapeatükist, 43 valikvastustega küsimusest, 16 programmeerimisharjutusest ja ühest harjutustööst. Teooria võimaldab õppijal omandada teadmine madalkeeles programmeerimisest, valikvastustega harjutused aitavad kontrollida teooriast arusaamist ning programmeerimisharjutustes saab õppija ka koheselt praktiseerida saadud teadmisi.
E-koolituse alguses käsitletakse ka põhiteadmisi C-keeles programmeerimise kohta, seega sobib kursus ka päris algajale programmeerijale.

E-koolitus on soomekeelne
Soomekeelne täpsem sisukirjeldus: http://koolitus.ee/files/viope/laitelaheinen-ohjelmointi.pdf

Õppe maht on 52 akadeemilist tundi ehk 6,5 õppepäeva.

Kellele koolitus on suunatud:

Programmeerijad, kes vajavad teadmisi madalkeel programmeerimisest.
Kuna tegemist on e-koolitusega, siis on eelduseks ka enesejuhtimisoskused, et õppimine oleks tulemuslik.Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

E-koolituse edukal lõpetamisel õppija:

  • suudab C-keelt kasutades kirjutada madalkeeles väiksemahulisi programme
  • mõistab, millised on madalkeeles programmeerimise eripärad
Lisainfo:

Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine 
Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.

Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine 
Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.

Vaba harjutamine 
Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.