Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

7d1431cf-1ced-e111-bb3b-00151728c421

Koolituskogemus ja valdkonnad
Martin on tegelenud arvutialaste koolitustega alates aastast 1994, mil ta alustas arvutikasutamise algõppe kursustega. Vahepeal õpetas Martin gümnaasiumis majandust. Täna õpetab aga Tallinna Ülikoolis arvutigraafikat, arvutimängude loomist, uurimismeetodeid ja innovatsiooni tehnoloogiaid. Projekti- ja probleemipõhine õpe on nendes ainetes läbiv teema.

Tugevused koolitajana
Martini tugevus on süsteemsus ja selgus. Ta peab oluliseks, et õppetöö sisu tuleb kohendada vastavalt õpilaste võimetele; et keerulisemad ülesanded oleksid arusaadavad ja lihtsad ei tunduks igavad.

Sertifikaadid ja tunnistused
Haridusteaduste doktorikraad ning informaatika magistrikraad multimeedia ja õpisüsteemide valdkonnas

Huvid
Erialaselt huvitab Martinit arvutimängude loomine, tõsised mängud, mängupõhine õpe ja mängustamine - mängu elementide kasutamine mittemängulises keskkonnas.
Erialaüleselt huvitab teda surf ja jooga - kuidas leida füüsiline ja vaimne tasakaal elu erinevate ahvatluste vahel.