Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Agile Project Management™ Foundation and Practitioner

ITK-422

Maht: 5 päeva
Hind:
2 083 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

Koolitus ja sertifitseerimiseksamid on inglise keeles.

Koolitus toimub siis, kui osalejaid on vähemalt 6.

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele võimalus omandada Agile Project Management sertifitseerimiseksamite (Foundation ja Practitioner) edukaks sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Koolituse käigus käsitletakse teemasid, mis toetavad agiilsete projektidega töötavate projektimeeskondade tööd.
Koolituse käigus omandatud teadmiste ja oskuste kasutamine parandab projektide juhtimises standardiseerimist, nähtavust ja hinnatavust, säilitades agiilsetele projektidele iseloomulikku paindlikkuse ja kiirema protsessi.
Koolitus on interaktiivne, see sisaldab seminare, rühmatöid ja hulganisti arutelusid. Koolitus sisaldab ka iseseisvaid töid, mis sooritatakse pärast koolituspäeva.
Koolitusel osalejad saavad enne koolitust eelteadmiste omandamiseks lugemismaterjali. Esimesel koolitusepäeval saab iga osaleja agiilsete projektide käsiraamatu, mis sisaldab kursuse materjali, märkmeid ja ülesandeid.

Koolitus kestab viis päeva ja sisaldab kahe eksami sooritamist. Foundation sertifitseerimiseksam sooritatakse koolituse teise päeva pärastlõunal ja Practitioner sertifitseerimiseksam koolituse viimasel päeval.
Sertifitseerimiseksamite eesmärgiks on mõõta osalejate teadmisi ja arusaamist agiilsete projektide põhiprintsiipidest, nende juhtimisest ja lähenemisviisidest. Selleks, et sooritada Practitioner eksam, peab olema Foundation eksam sooritatud edukalt. Foundation eksam koosneb 60 valikvastustega küsimusest, edukaks loetakse eksam, mis on sooritatud 50% ulatuses positiivselt.
Practitioner eksami eesmärgiks on mõõta, mil määral õppija on omandanud oskused ja hoiakud agiilsete projektide juhtimisest. Eksam on juhtumite põhine, mis võimaldab sooritajal omandatud oskusi demonstreerida “päriselu” situatsioonis. Eksami kestvus on 180 minutit, edukaks läbimiseks loetakse, kui positiivseid vastuseid on minimaalselt 50% ulatuses.

Kellele koolitus on suunatud:

Projektijuhid; agiilsete rühmade liikmed, kes soovivad omandada projektijuhile vajalikud teadmised ja oskused.

Koolitaja: Narinder Dhaliwal


Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

Pärast koolituse edukat lõpetamist osalejad:

 • mõistavad agiilsete projektide filosoofiat ja põhiprintsiipe;
 • saavad aru agiilsete projektide elutsüklist;
 • teavad toote või teenuse valmimise protsessi agiilsetes projektides;
 • teavad ja oskavad kasutada kasutatavaid tehnikaid, nende võimalusi ja piiranguid;
 • teavad rolle ja vastutusi agiilsetes projektides.
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitusel osalejad peavad olema läbi töötanud eel-lugemise, mis saadetakse neile enne koolituse algust.

Koolituse sisukord:
 • What is Agile? Choosing an Appropriate Agile Approach
 • Philosophy, Principles and Project Variables
 • Preparing for Success
 • The DSDM Process
 • The People – DSDM Roles and Responsibilities
 • The DSDM Products
 • Key Practices - Prioritisation and Timeboxing
 • Planning and Control throughout the Lifecycle
 • Other practices: Facilitated Workshops, Modelling, and Iterative Development
 • Foundation Examination
 • Roles and Responsibilities - the PM view
 • Agile Project Management – through the lifecycle
 • The Effective Use of the  Products
 • Deliver on time – Combining MoSCoW Prioritization and Timeboxing
 • People, Teams and Interactions
 • Requirements and User Stories
 • Estimating – How and When
 • Project Planning through the Lifecycle
 • Quality – Never Compromise Quality
 • Risk Management
 • Tailoring the Approach
 • Practitioner Examination Preparation
 • Practitioner Examination
Lisainfo:

Koolitushind sisaldab:

 • ametlikke õppematerjale;
 • kahte sertifitseerimiseksamit;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • soodushinnaga registreerimist järgmisele kalendrikoolitusele;
 • tasuta parkimist.

Seotud koolitused

2 päeva Agile Project Management Foundation 834 € (+ km 20%)