Võta ühendust:
+372 618 1720
info@koolitus.ee

ITIL kesktase: Operational Support and Analysis

ITIL-OSA

Maht: 4 päeva
Hind:
1 250 € (+ km 20%)

Koolituse kokkuvõte:

ITIL OSA koolitusi oleme tavaliselt korraldanud kord poolaastas. Käesoleval ajal planeerime OSA koolitusi paindlikult vastavalt laekunud sooviavaldustele. Kui meil on koos kolm huvilist ühele kursusele, siis leiame ühiselt kõigile kolmele sobiva aja koolituseks. Seejärel pannakse koolitus kalendrisse ja teisedki soovijad võivad liituda.

---

"Operational Support and Analyzis" - IT teenuste kompetentne toetamine, kasutajate tellimuste kiire täitmine, IT taristu stabiilse töö tagamine - need on ülitähtsad valdkonnad ja suuresti nende järgi antakse ka üldhinnang IT-le.

Kursuse ülesanne on aidata leida vastused järgmist laadi küsimustele:

 • Millest sõltub IT teenuste osutamise tase?
 • Kuidas kasutajatuge korraldada?
 • Kuidas korraldada töö kasutajatoe ja "tagatubade" vahel?
 • Kuidas tuvastada sündmusi, mis mõjutavad teenuste toimimist?
 • Kuidas on õige määrata prioriteete IT taristu riketele ja kasutajate pöördumistele?
 • Kuidas korraldada kasutajate juurdepääs ressurssidele ja teenustele?
 • Mis moodi analüüsida probleeme, mis meie taristuga on seotud?

Kursuse materjalid on koostanud Quint Wellington Redwood. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud.
Kursuse materjalid põhinevad uusimal väljaandel, ITIL 2011.

Eksam ja sertifikaat

 • Koolituse viimasel päeval sooritatakse rahvusvaheline sertifikaadieksam - ITIL® CERTIFICATE IN OPERATIONAL SUPPORT AND ANALYZIS.
 • Eksam koosneb kaheksast stsenaariumipõhisest küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 70% maksimaalsest punktisummast.
 • Eksam toimub üle veebi ja on äärmiselt soovitav, et kuulaja võtab oma sülearvuti kaasa.

Kellele koolitus on suunatud:

OSA kursus on mõeldud IT juhtidele ja spetsialistidele, kes tegelevad teenuste töö tagamise ja kasutajate toetamisega. Sellega puutuvad kokku väga paljud IT inimesed ja OSA on meie kesktaseme kursustest ilmselt kõige nõutavam.Koolituse oodatav tulemus/eesmärk (õpiväljundid):

Kursuse käigus kuulajad:

 • Omandavad piisava teadmiste taseme, et oma organisatsioonides analüüsida ja juurutada parimaid praktikaid järgmiste protsesside ja funktsioonide osas:
  • Sündmuste haldus - Event management
  • Intsidendihaldus - Incident management
  • Teenindussoovide täitmine - Request fulfillment
  • Probleemihaldus - Problem management
  • Juurdepääsuhaldus - Access management
  • Kasutajatugi - Service desk
  • Tehniline talitus - Technical management
  • Rakenduste haldus - Application management
  • Operatiivhaldus - IT operations management
 • Uurivad ülalnimetatud protsesside ja funktsioonide osas ITIL soovituste kasutamist konkreetsetes situatsioonides
 • Osalevad omavahelistes diskussioonides, õpivad teineteiselt ja vahetavad kogemusi lahendades koos konkreetsetel ärisituatsioonidel põhinevaid ülesandeid
 • Valmistuvad testeksameid sooritades vastavaks sertifikaadieksamiks.
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):
 • Kuulajal peab olema tehtud ITIL Foundation eksam ja registreerimisel tuleb esitada vastav sertifikaat.
 • Vähemalt kaheaastane töökogemus IT vallas - see ei ole nõutav, kuid väga soovitatav.
Täpsema kirjelduse leiad:

http://www.itilsite.com/ITIL_OSA.html 

Koolituse sisukord:
 • 1. Päev
  • Sissejuhatus
  • Sündmusehaldus
  • Praktikum
  • Kasutajatugi
  • Praktikum
  • Intsidendihaldus
 • 2. Päev
  • Praktikum
  • Probleemihaldus
  • Praktikum
  • Teenindussoovide täitmine
 • 3. Päev
  • Praktikum
  • Juurdepääsuhaldus
  • Praktikum
  • Funktsioonid
  • Praktikum
 • 4. Päev
  • Tehnoloogia
  • Praktikum
  • Testeksam
  • Eksam
Lisainfo:

 Koolitushind sisaldab:

 • koolitusmaterjale;
 • eksamit;
 • lõunasööke;
 • kohvipause.


Koolitus toimub koostöös Meriroos OÜ-ga.


Seotud koolitused

4 päeva ITIL kesktase: Release, Control and Validation 1 250 € (+ km 20%)