Tableau põhiteadmiste koolitus

Õpime kuidas luua andmetest visuaalseid aruandeid ja töölaudasid

Tableau põhiteadmiste koolitus on mõeldud Sulle, kui Sa kasutad oma töös andmeid ning soovid neid efektiivselt ja visuaalselt analüüsida ning esitleda.

Koolituse eesmärk on õpetada Tableau Desktopi kõige olulisemaid töövõtteid ja anda põhjalikum ülevaade andmeanalüüsi võimalustest Tabelaus. Osalejad õpivad andmetest erinevat tüüpi graafikuid looma ning interaktiivseid visualisatsioone juhtimislauaks kokku panema. Lisaks saab selgeks, kuidas luua andmetest visuaalseid aruandeid ja töölaudasid. Omandatud oskuste põhjal suudavad osalejad luua oma andmete põhjal sisukaid ja efektiivseid andmevisualisatsioone.

Koolitus toimub koostöös Wizon OÜ-ga.

Sihtgrupp:

Koolitus sobib neile, kes pole varem Tableauga töötanud või on seda teinud vähesel määral ning soovivad oma oskusi täiendada.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • orienteerub Tableau võimalustes ja mõistab terminoloogiat;
 • oskab ühendada andmeallikatega;
 • on omandanud visualiseerimise põhiteadmised;
 • omandab teadmised andmeväljade rollidest: dimensioonid ja mõõdikud;
 • omandab ülevaate diagrammide ehitamise tehnikatest;
 • oskab aruandele lisada filtreid ja neid kasutada erinevates situatsioonides;
 • oskab üles ehitada interaktiivse töölaua tehtud diagrammidest ja andmevisuaalidest;
 • saab ülevaate, kuidas loodud töölauda teiste kasutajatega jagada.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitusel osaleja kasutab koolitusel oma arvutit, millesse on eelnevalt installeeritud Tableau Desktop. Sobib ka Tableau prooviversioon.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituses on omavahel põimitud teoreetiline taust ja arvukad praktilised näited. Paljud näited tehakse ka üheskoos läbi, et töövõtted kinnistuks.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise käigus.

Koolituse tüüp: Reaalajas veebikoolitus (Zoom)

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi (jaotatuna 2 päevale)

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Tagasiside koolituselt:

⭐⭐⭐⭐⭐

„Põhjalik materjal. Koolitaja ei tormanud. Jõudsin algajana sammu pidada.“

⭐⭐⭐⭐⭐

„Esialgne mulje Tableaust oli see, et tundub väga keeruline, aga kui süveneda, siis oli õpitavat lihtne jälgida ja kõik tundus väga loogiline“

⭐⭐⭐⭐⭐

„Koolituse tempo ja ülesanded olid head, ei jäänud maha kuskil. Innustas Tableaud kasutama hakkama.“

⭐⭐⭐⭐⭐

„Ümmargust juttu ei olnud, kõik oli väga praktiline ja kasulik, sai ise kaasa teha. Meeldis ka see, et koolitus toimus väikse grupiga - oli personaalsem ja sai julgelt küsida.“

⭐⭐⭐⭐⭐

„Koolitus oli põhjalik, konkreetne, väga hästi läbi viidud.“

Ajakava

1.päev
2.päev
11:00 - 12:30
1. Sissejuhatus ja andmetega ühendumine
 • Mis on Tableau ja miks andmeid visualiseerida?
 • Andmeallikatega ühendumise viisid ning nende sidumine andmemudelis kasutades seoseid (Relations).
 • Otseühendus (Live) ja andmetõmmised ning nende värskendamine. (Extract).

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited

12:30 - 13:00
Lõuna
13:00 - 13:45
2. Põhimõisted ning esmane visuaali ettevalmistus
 • Esimene visuaal
 • Dimensioonid ja mõõdikud.
 • Andmetüübid. Diskreetsed ja pidevad tunnused.

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited, praktilised harjutused

13:45 - 14:30
3. Visualisatsioonide loomise tehnikad
  • Tableau töölaud, erinevate graafikute kasutamine, andmete agregeerimine ja tehted agregatsioonidega, mitme mõõdiku kooskasutus, geograafiline analüüs, objektide varjamine/kuvamine, diskreetsed vs pidevad andmeobjektid, kombineeritud telgedega graafikute loomine (dual axis) jpm.

  Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited, praktilised harjutused

11:00 - 12:30
1. Valemite loomine
 • Reapõhiste arvutuste loomine, agregaatvalemid, lihtsamad tabelikalkulatsioonid.

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited, praktilised harjutused

12:30 - 13:00
Lõuna
13:00 - 13:45
2. Juhtimislaudade loomine
 1.  Juhtimislaudade loomine
 • Töövihikute kombineerimine juhtimislaudadeks, lihtsama interaktiivsuse lisamine, tulemuste jagamine serveris, tulemuste eksport teistesse väljunditesse.
 • Tableau serveri tutvustus.

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited, praktilised harjutused, ekraanidemod

13:45 - 14:30
3. Andmete ühendamine kahest erinevast andmeallikast
 • Andmete blendimine
 • Müügiandmete võrdlus eesmärkidega
 • Kalkulatsioonid kahest erinevast allikast

 

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited, praktilised harjutused, ekraanidemod.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.