Revit baaskursus

Autodesk Revit on ehitusinfo modelleerimise (BIM) tarkvara. Reviti programmiga luuakse ehitisest kolmemõõtmeline digitaalne mudel. Iga element mudelis omab informatsiooni ehitustoote kohta, mida ta esitab. Kõiki andmeid saab koondada, vaadelda ning analüüsida erineval viisil – mudelikuvade, tabelite või joonistena – ning kõik andmed on sünkroniseeritud – muudatus ühes mudeliosas kajastub kogu projektdokumentatsioonis. See võimaldab vältida vigu ja vastuolusid erinevate projektiosade vahel ning tuvastada probleemsed olukorrad juba enne ehitusprotsessi.

Kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada Reviti baasteadmisi. See sobib algajale Reviti kasutajale sõltumata valdkonnast. 

Revit baaskursusel keskendutakse üldteadmistele, mis tulevad kasuks ühtviisi arhitektile, konstruktorile, ventilatsiooni projekteerijale või mis tahes projekteerimisvaldkonna spetsialistile, kes soovib projekteerida Revitiga

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga

Sihtgrupp:

Arhitektid, sisearhitektid, konstruktorid, tehnosüsteemide projekteerijad, geodeedid, projektijuhid, algajad Reviti huvilised

Koolitusel käsitletavad teemad:

 I PEATÜKK. Sissejuhatus

 1. Reviti ülesehitus
 2. Kasutajaliides
 3. Navigeerimine 3D-s

II PEATÜKK. Projekti alustamine

 1. Reviti failisüsteem
 2. Sätete seadistamine enne projekti alustamist
 3. Baasfailid (Project Templates)
 4. Koordinaatsüsteemide määramine mudelis

III PEATÜKK. Visualiseerimine

 1. Mudeliga töötamine erinevates kuvades (Views)
 2. Informatsiooni esiletoomine graafiliselt
 3. Materjalid ja elementide graafika

IV PEATÜKK. Infovahetus

 1. DWG import ja eksport
 2. IFC import ja eksport
 3. Koordinaatsüsteemi määramine mudelis

V PEATÜKK. Andmetöötlus

 1. Informatsiooni esitamine tabeli kujul (Schedules)
 2. Spetsifikatsioonide vormistamine

VI PEATÜKK. Jooniste vormistamine

 1. Graafilised töövahendid. Jooniselehtede koostamine
 2. Muudatuste kajastamine joonisel
 3.  Informatsiooni (DWG Import, DWG eksport, PDF eksport)

Koolituse tulemusena osaleja:

 • orienteerub, navigeerib, käivitab käskluseid, töötab kuvadega Reviti tarkvaras;
 • oskab luua uusi projekte, sättida paika algsätteid;
 • mõistab programmi ülesehitust ja mudeldamise loogikat;
 • saab aru perekonna mõistest Revitis ning tunneb selle ülesehitust;
 • mõistab Reviti koordinaatsüsteeme, töötasandeid;
 • oskab esitada projektiinformatsiooni graafiliselt ja tabelina;
 • mõistab BIM-projekti koostööd;
 • oskab tuua sisse või väljastada ehitusinfot teistes failiformaatides (IFC, DWG);
 • oskab vormistada jooniseid, kajastada muudatusi ning teostada väljatrükke.

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Windowsi keskkonna ja sellel töötavate tavatarkvarade kasutamisoskus ja kogemus.

Kasuks tuleb eelnev projekteerimiskogemus või kokkupuude projekteerimisvaldkonnaga.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30 – 15:15, sisaldab 3 kohvipausi

Koolitus viiakse läbi Usesofti koolitusklassis Tallinnas, Tobiase 8.

Kursus viiakse läbi Revit tarkvaraga Usesofti koolituskeskuse klassiruumis. Kursusel kasutatakse juhendaja poolt koostatud koolitusmaterjali, mis on valminud eesti oludest ning projekteerimispraktikast lähtuvalt. Teadmised omandatakse teoreetilise loengumaterjali ning praktiliste ülesannete abil.

Osalejad saavad kaasa mahuka kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega.

Koolitus on mõeldud Windows operatsioonisüsteemi kasutajatele. Mac-i kasutajad võivad osaleda koolitusel omal vastutusel.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 16 akadeemilist tundi auditoorset tööd, sh 90% praktilist (tavaliselt jaotatud 2-le päevale)

 Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.