Power BI baaskoolitus

Sissejuhatav koolitus algajale ja ärikasutajale

Power BI baaskoolitus on mõeldud neile, kes on algajad ning kellel puudub varasem kogemus antud ärianalüütika rakendusega. Koolituse käigus õpitakse tundma Power BI Service keskkonda.

Ühelt poolt on koolitus hea praktika Power BI kogemuse saamiseks  ja oskuste lihvimiseks. Teiselt poolt aga tutvustab see koolitus Power BI võimalusi lähemalt ja annab hea ülevaate selle tehnoloogia võimalustest ja potentsiaalist igapäeva kontoritöö juures.

Koolitusel saab vastused küsimustele:

 • Mis on Power BI Service?
 • Millest tuleks alustada?
 • Kuidas kasutada Power BI veebirakendust?
 • Millised on võimalused aruannete kasutamise juures?
 • Kuidas teha esitlust Power BI abil?
 • Millised on töövõtted uue aruande loomise juures?
 • Kuidas kasutada Power BI andmeid Excelis ja Teamsis?
 • Kuidas seadistada aruannete jagamise ja ligipääsu õiguseid?
 • Millised on parima praktika näited?

Power BI baaskoolituse eesmärk on õpetada osalejatele Power BI veebirakenduse kasutamist ning selle haldamist igapäevatöös baastasemel.

See koolitus on esmane valik, kui Sul puudub varasem kogemus Power BI-ga. Kui oled juba kogenud ning soovid omandada täiendavaid teadmisi, siis vaata siia: Power BI edasijõudnute koolitus

Sihtgrupp: kõik Exceli kasutajad, kontoritöötajad, juhid

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab laadida andmeid Power BI pilve keskkonda;
 • oskab kasutada Power BI aruandeid;
 • oskab hallata Power BI tööruumi;
 • oskab visualiseerida ja kujundada andmeid eri tüüpi joonistel;
 • oskab presenteerida Power BI aruandeid;
 • teab erinevaid Power BI rakendamise võimalusi andmeanalüüsis;
 • oskab kasutada Office365 võimalusi koos Power BI rakendusega.

Koolitusel osalemise eeldus (soovitavalt): eelnev kogemus Exceli ja arvuti kasutamisega

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Andmete laadimine Power BI keskkonda
 • Andmete visualiseerimine
 • Visuaalide kujundamine
 • Töökeskkonnas Power BI dashboardide loomine
 • Töökeskkonna ja raportite jagamine erinevate kasutajate vahel
 • Office 365 ja Power BI
 • Andmete analüüsimine Power BI abil
 • Koosoleku ja presentatsiooni toetamine Power BI abil
 • Turvaseadistused

Metoodika:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

 

Koolitust viib läbi Andre Sääsk.

Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina ülikoolides. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli fundamentaalfüüsika eriala. 
Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi andmebaasidest, programmeerimisest, veebirakendustest, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. 

 

Loe artiklit Power BI erinevate lahenduste kasutamisest kontoritöös: IT Koolitus - Miks kasutada kontoritöös Power BI lahendusi?

Ajakava

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. teemaplokk
 • Sissejuhatus.
 • Mis on Power BI Service?
 • Tutvume kasutajaliidesega.

Kasutatavad meetodid: loeng, praktilised harjutused

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. teemaplokk
 • Loome tööruumi.
 • Impordime andmeid.
 • Integreerime SharePoint dokumendikataloogi.

Kasutatavad meetodid: loeng, praktilised harjutused

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. teemaplokk
 • Kujundame aruande.
 • Loome infotahvlid.
 • Jagame õigusi ja turvareegleid.

Kasutatavad meetodid: loeng, praktilised harjutused

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. teemaplokk
 • Excel ja Power BI.
 • Andmete värskendamine ja seadistused.
 • Power BI praktikas, analüüsis ja esitluse tegemine.

Kasutatavad meetodid: loeng, praktilised harjutused

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis. Ratastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.