Pythoni programmeerimise algkursus

The training is held in English!

Kas oled mõelnud, kuidas on loodud ChatGPT, või oled huvi tundnud, kuidas töötavad need müstilised kratid AI ja masinõppe valdkonnas? Kas sooviksid ka ise osata neid kratte juhtida ja oled valmis programmeerimisega alustama?

Pythoni programmeerimiskeel on üks enamlevinud programmeerimiskeeli maailmas, mis on kasvatanud oma populaarsust tänu lihtsusele, laiendatavusele ja suurele hulgale olemasolevatele teekidele, mis aitavad lahendada suurt hulka keerulisi probleeme masinõppe, andmeanalüütikas ja statistikas.
Koolituse käigus õpib osaleja läbi praktiliste ülesannete seda, millistest keelekonstruktsioonidest koosneb üks Pythoni rakendus ja kuidas neid elemente kasutades luuakse tarkvara.  
Peale koolituse läbimist on õppija omandanud programmeerimise põhimõisted ja algteadmised, mis võimaldavad kirjutada ning käivitada Pythoni keeles arendatud programme.

Koolituse eesmärk on anda õppijale esmased teadmised programmeerimisest ja praktiline kogemus, mis võimaldab peale kursust iseseisvalt õpinguid jätkata, et saada tarkvaraarendajaks.

Sihtgrupp: Kõik, kes soovivad omandada programmeerimise algteadmisi Pythoni programmeerimiskeeles.

Koolitusel osalemise eeldused: Huvi Pythoni programmeerimiskeele vastu, baastasemel arvutioskus ja  kesktasemel inglise keele oskus.

Koolituse tulemusena osaleja:               

 • teab, mis on Pythoni programmeerimiskeel ja millised on selle keele põhilised keelekonstruktsioonid;
 • teab, milliseid võimalusi pakub Python programmeerimiskeel;
 • teab, milleks ja kuidas kasutada iteratsioone ja iteratiivseid struktuure;
 • oskab kasutada Python programmeerimises väliseid faile;
 • teab, mis on funktsioonid ja alam-funktsioonid, oskab neid eesmärgipäraselt kasutada;
 • oskab luua andmestruktuure;
 • teavad, kuidas kasutada objekt-orienteeritud programmeerimist Pythonis.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:          

Koolitus on praktilise suunitlusega ja teoreetiline osa vaheldub demonstratsioonide ning iseseisvate harjutustega.

Koolitusklassis on osalejatele tagatud vajalik tehnika aga soovi korral võib kasutada ka enda isiklikku arvutit, milles on olemas täielik administreerimisõigus.

Maht: 26 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm:  0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

 

Koolitust viib läbi Viko Kõva. 

Vikol on tarkvaraarendajana ja koolitajana kogemust enam kui 15 aastat. Koolitajana omab ta laialdast silmaringi ja kogemustepagasit Microsofti toodetes ja teenustes. Peamiselt koolitab ta Microsofti toodetest SharePointi, Power Platformi (Power Appsi, Power BI ja Power Automate) ja andmeanalüüsi teenustest MS SQL, SSIS, Analysis Services, Azure Data Lake, Azure Data factory nii administreerija kui arendaja vaates.        

Viko on tarkvaraarendaja oskused omandanud IT Kolledžis. Suurimateks projektideks on olnud Microsofti tellimusel valminud ENETA portaal ja andmeanalüüsi valdkonnas arendatud riigieelarve planeerimise infosüsteem. 

Ajakava

1. Päev
2. Päev
3. Päev
09:00 - 09:15
Kogunemine
09:15 - 11:00
Moodul 1: Programmeerimine ja sellega alustamine
  • arvutiprogrammid ja kuidas arvuti neid käitab;
  • programmeerimiskeeled ja nende vahe;
  • arendaja tööriistakast ja selle ettevalmistamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng, vestlus, praktikum

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Moodul 1: Programmeerimine ja sellega alustamine (jätkub)
  • arendaja tööriistakast ja selle ettevalmistamine;
  • minu esimene programm;
  • programmi lähtekood ja selle tõlgendamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng, vestlus, praktikum

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Moodul 2: Andmetüübid, muutujad, sisendid ja väljundid
  • milliseid andmetüüpe võib leida Pythoni keeles;
  • milliseid tehteid saab andmetüüpidega teostada;
  • kuidas talletada andmeid;
  • milliseid sisendeid ja väljundeid on võimalik kasutada.

Kasutatavad meetodid: Vestlus, praktikum

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 17:00
Moodul 3: Programmi ülesehitus
  • lähtekoodi struktureerimine;
  • funktsioonid;
  • sisendite töötlus;
  • äriloogika.

Kasutatavad meetodid: Loeng, vestlus, praktikum

09:00 - 09:15
Kogunemine
09:15 - 11:00
Moodul 4: Loendid, n-mõõtmelised massiivid ja tsüklid
  • loendid;
  • n-mõõtmelised massiivid;
  • kuidas kasutada loendeid ja massiive ja neid läbida.

Kasutatavad meetodid: Loeng, vestlus, praktikum

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Moodul 5: Kontrolllausendid ja äriloogika
  • sisendi ja väljundi kontrollimine;
  • andmetüüpide kontrollimine;
  • n-mõõtmeliste massiivide kontrolllausendid.
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Moodul 6: Demorakenduse analüüs ja kohandamine
  • demorakenduse ülesehitus;
  • demorakenduse äriloogika mõistmine;
  • demorakenduse muutmine;
  • sisend-väljund parameetrite kontroll;
  • demorakenduse äriloogika muutmine.

Kasutatavad meetodid: Vestlus, praktikum

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 17:00
Moodul 6: Demorakenduse analüüs ja kohandamine
  • demorakenduse äriloogika muutmine;
  • demorakenduse äriloogika ja sisend-väljund tulemi kontrollimine.

Kasutatavad meetodid: Loeng, vestlus, praktikum

09:00 - 09:15
Kogunemine
09:15 - 11:00
Moodul 7: Iseseisev töö
  • iseseisva töö analüüs;
  • iseseisva töö vajaduste kaardistamine;
  • iseseisva töö disain;
  • iseseisva töö arendamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng, vestlus, praktikum

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Moodul 7: Iseseisev töö
  • iseseisva töö arendamine;
  • iseseisva töö testimine;
  • iseseisva töö esitlemine.

Kasutatavad meetodid: Loeng, vestlus, praktikum

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Moodul 8: Äriloogika ja vigade haldus
  • töökindla rakenduse loomine;
  • ootamatute vigade haldamine;
  • äriloogika vigade suhtes testimine.

Kasutatavad meetodid: Vestlus, praktikum

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 17:00
Moodul 9: Koolituse kokkuvõte ja tagasiside
  • iseseisva töö veakindluse suurendamine;
  • koolituse kokkuvõte;
  • tagasisidestamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng, vestlus, praktikum

 

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.   

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitus toimub õppeks vajaliku tarkvaraga arvutiklassis. Ratastooliga ligipääs on tagatud. 

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.