Power Automate

Kiire võimalus äriprotsesside ja korduvate tegevuste automatiseerimiseks

Power Automate väärtus:

  • Hoiad kokku aega standardiseeritud korduvate tegevuste teostamise pealt ning saad enda või ettevõttes töötavate inimeste aega suunata suuremat lisandväärtust loovate või alternatiivsete tegevuste/toimingute peale;
  • Vähendad eksimuste hulka ja parandad protsesside kvaliteeti rutiinsetes tegevustes;
  • Hoiad ühtset visuaalset identiteeti ning struktuurset joont läbi seadistatud mallide.

Microsoft 365 võimaluste hulka kuulub muuhulgas ka veebipõhine töövoogude automatiseerimise lahendus Power Automate (varasemalt nimetatud kui Microsoft Flow), mis võimaldab ühendada omavahel erinevad rakendused ja teenused. Microsofti toodete kasutajatele on see kergelt kättesaadav ja lihtne viis protsesside automatiseerimiseks.

Eesmärk: koolitusel omandad praktilised oskused Power Automate pilveteenuse kasutamiseks ja äriprotsesside automatiseerimiseks.

Sihtgrupp: kõik, kes huvituvad Power Automate võimalustest (juhid, raamatupidajad, analüütikud jne).

Koolituse tulemusel osaleja:

  • teab milliseid töövoogude liike on võimalik Power Automate kaudu luua ning oskab käitada töövoogusid;
  • oskab disainida e-mailide vastuvõtmise ja edastamise töövoogu;
  • oskab disainida dokumentide kinnitamise töövoogu;
  • teab ja oskab luua võimalusi Power Automate erinevate süsteemide liidestamiseks; 
  • oskab liidestada Power Automate erinevate andmeallikatega.

Metoodika:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Koolitus tomub arvutiklassis.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611  Arvutikasutuse õppekavarühm

 

Koolitust viib läbi Andre Sääsk.

Andre on oma IT-alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina ülikoolides. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli fundamentaalfüüsika eriala. 
Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi andmebaasidest, programmeerimisest, veebirakendustest, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. 

Ajakava

09:15 - 09:30
Kogunemine ja tervituskohv
09:30 - 11:15
1. teemaplokk
11:15 - 11:30
Kohvipaus
11:30 - 13:00
2. teemaplokk
13:00 - 13:45
Lõuna
13:45 - 15:15
3. teemaplokk
15:15 - 15:30
Kohvipaus
15:30 - 16:45
4. teemaplokk

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.   

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitus toimub õppeks vajaliku tarkvaraga arvutiklassis. Ratastooliga ligipääs on tagatud. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.