Muudatuste juhtimise sertifitseerimisprogramm

Tule ja saa sertifitseeritud muudatuste eksperdiks!

Change Practitioner

Äripäeva Akadeemia pakub koostöös Change Partnersiga võimalust osa saada muudatuste juhtimise sertifitseerimisprogrammist (Prosci Change Management Certification). Lisaks sertifitseerimisele ja hinnatud oskusteabele pakub õpe võimalust rikastada oma tööriistakasti ning saada osa toetavast digilahendusest, mis aitab muudatusi tulemuslikult ellu viia. Õppe raames omandad parimad teadmised Baltikumi organisatsioonide juhtide seas kõrgelt hinnatud programmis ning saad õpitut valitud projekti raames kohe ka praktiseerida!

Eesmärgid:

Õppeprogrammi eesmärgiks on tõsta tõendus- ja andmepõhiselt osalejate muudatuste juhtimise võimekust ning elluviimise efektiivsust, et toetada tulemuslikumalt organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamist. Õppe raames omandad ka oskuse, kuidas saavutada soovitud eesmärke inimeste vastupanu asemel koostöiselt ja toetavalt.

Pilt1

Sihtgrupp: juhid (nt juhtkonnaliikmed, IT juhid, projektijuhid, personalijuhid, tooteomanikud, ESG valdkonna juhid, arendusjuhid, kommunikatsioonijuhid jt).

Õppe tulemusena osaleja:

  • on omandanud 6000+ organisatsiooni kogemusel baseeruva tõenduspõhise metoodika ja parimad praktikad muudatuste süsteemseks juhtimiseks;
  • oskab saavutada suuremat muudatuste omaksvõttu, et inimesed meeskonnas tuleks uuendustega kaasa;
  • on sõnastanud muudatusprojekti õnnestumise kriteeriumid, leidnud üles suurimad väljakutsed ja töötanud välja esmase tegevuskava muudatuse elluviimiseks.

Õpiväljundite hindamine:

Koolituse läbinutele väljastatakse rahvusvaheliselt hinnatud Change Practitioner sertifikaat, mille on läbinud maailmas 150 000+ juhti. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus õppes osalemine. Tulemuslikkust hinnatakse osalejate poolt programmi lõpus tehtavate muudatusprojektide esitluste kvaliteedi alusel.

Metoodika:

Programm ja selle tööriistad baseeruvad maailmas täna enim rakendust leidnud muudatuste juhtimise raamistikul Prosci® ADKAR® Mudel, mis toetab tuhandeid organisatsioone muutuste elluviimisel. ADKAR kirjeldab tervikliku protsessi, kuidas soovitud muudatust juhtida iga juhi ja organisatsiooni kui terviku tasandil. 3-päevase töötoa keskmes on Sinu organisatsiooni käimasolev muudatusprojekt, mille raames saad Prosci metoodikat rakendada. Formaat on interaktiivne ja võimaldab koheselt testida oma reaalse projekti peal uute metoodikate toimivust.

Rakendamist toetavad koolituspäevade vahel toimuv töö oma projektiga (projekti valib igaüks ise ning temaatiliselt pole vahet, millise muudatusega osaleja programmi tuleb), grupicoaching ning töö digitaalsel platvormil üleilmse uuringu soovituste (Best Practices of Change Management), sektoripõhiste võrdlusandmete ja pilvepõhise muudatuste planeerimise rakendusega. Digitaalne platvorm on ingliskeelne.

Õpe annab Eestis unikaalsed ja praktikas koheselt rakendatavad tööriistad, mille abil paremini juhtida muudatusprotsessi, jõuda inimeste toetuseni, hinnata projekti hetkeseisu võrdluses parima praktikaga, visualiseerida ning kiirendada tulemuste saavutamist. Loe lähemalt ingliskeelsest Proxima online tööriistast SIIN.

NB! Koolituspäevadel palume kaasa võtta sülearvuti, sest töö toimub õpet toetaval veebiplatvormil.

Maht: 30 akadeemilist tundi 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

 

Koolitust viib läbi Ekke Sööt.

Ekke missiooniks on aidata organisatsioonide muudatusi enda kasuks pöörata ja soovitut ellu viia, säilitades seejuures inimeste pühendumise. Ekke on rahvusvahelise kogemusega muudatuste juhtimise konsultant. Ta on nõustanud 50+ organisatsiooni muudatusprotsesse sh asutuste ühinemiseid, struktuurimuutuseid, protsessiuuendusi ja digitaliseerimist ning kultuurimuutuseid. Tema muudatuste töötubades on osalenud 5000+ juhti enam kui 30-st riigist. Ekkel on kõrgharidus Oxfordi ülikoolist ning muudatuste eksperdi väljaõpe USA-st. Ekke juhitav konsultatsiooniettevõte Change Partners on olnud mitmel aastal Äripäeva Koolitusettevõtete TOP5-s. Ekke klientide hulka kuuluvad muuhulgas järgmised organisatsioonid: Pipedrive, Swedbank, Bolt, Bigbank, Tele2, Ericsson, Veriff, Foxway, Wise, PPA, Välisministeerium, Oixio Grupp, CMA CGM, Eesti Raudtee, Tallinna Linnavalitsus.

 

Kuula lähemalt raadiosaadet "Kui edukad on Eesti ettevõtted muudatuste juhtimises?"

 

Osalejate tagasiside:

✔️ „Üks paremini juhitud töötubasid, kus olen kunagi osalenud (ja neid on olnud palju). Põhjalikud materjalid, reaalses maailmas rakendatavad praktilised teadmised."

✔️ "Tõeliselt väärtuslik igale juhile, kes soovib tagada organisatsiooni jätkusuutliku kasvu ja hoida konkurentsieelist läbi pidevalt muutuvate äriprotsesside, millel oleks minimaalne negatiivne mõju igapäevastele tegevustele. Saate kõik, mida vajate, et alustada muudatuste juhtimisega parimal võimalikul viisil ja kindlustada projekti edu"

✔️ "Koolitus aitas väga väikese aja jooksul muuta sadade töötajate mõtteviisi/hoiakuid ja hoida meid ettevõttena õigel kursil.“

✔️ „Väga praktiline ja süsteemne lähenemine, mida saab kohe igapäevases elus rakendada. Teooria ja praktika suurepärane tasakaal. Koolitaja tõesti teab, mida ta räägib."

✔️ „Pärast seda koolitust ma enam ei eelda vaid tean, mis on kõige kriitilisemad valdkonnad, millega tegeleda."

 

Berit Veske, CEO Directo OÜ: „Mõjusad tööriistad, tugev koolitaja, tulemuslikkus tõestatud ja uuritud." 

 

Vaata ka videotutvustust: 

 

 

 

Ajakava

03.10.2024
17.10.2024
05.11.2024
29.11.2024
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Sissejuhatus

Miks vajame muudatuste juhtimist?

Kuidas tõhus muudatuste juhtimine parandab organisatsiooni tulemusi?

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Muudatuse edutegurid ja Prosci Muudatuse Kolmnurga mudel

Millised rollid on vajalikud muudatuse eduks ja mida teame nende rollide kohta Prosci uuringust?

Millised on muudatusprojekti kriitilised edutegurid - Prosci Change Triangle Model? Milline on Sinu projekti hetkeseis võrdluses oluliste eduteguritega ja millised on olulised arengukohad?

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Eduka muudatuse 5 sammu – Prosci ADKAR mudel

Kuidas toetada inimeste kaasatulekut ja saavutada muudatuste omaksvõtt? Prosci ADKAR® mudel – võimalused teadlikkuse, tahte, teadmiste, võimekuse ja kinnistamise arendamiseks muudatuste käigus.

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Prosci 3-faasiline protsess, 1. faas: Muudatuse kavandamine

Kuidas sõnastada selged eesmärgid ja tõlkida suuri sihte lahti arusaadavaks muudatusplatvormiks? Kuidas hinnata muudatuse mõju sihtgruppidele ja valida sobivat muudatusstrateegiat?

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Prosci 3-faasiline protsess, 1. faas: Muudatuse kavandamine

Esimese päeva mänguline kokkuvõte.

Mida on edu saavutamiseks vaja? Projekti riskide ja võimaliku vastupanu tuvastamine.

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Prosci 3-faasiline protsess, 1. faas: Muudatuse kavandamine

Mida on edu saavutamiseks vaja? Ressursside, rollide ja tegevuskava määratlemine. Projekti sponsorluse ja sponsorkoalitsiooni tugevuse hindamine.

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Prosci 3-faasiline protsess, 2. faas: Muudatuste juhtimine

Mida teha inimeste ettevalmistamiseks ja toetamiseks läbi terve muudatusprotsessi? ADKAR tegevusplaani ja muudatuste juurutusplaanide loomine.

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Prosci 3-faasiline protsess, 2. faas: Muudatuste juhtimine

Kuidas mõõta muudatusprojekti edenemist ja monitoorida tulemuslikkust?

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Prosci 3-faasiline protsess, 3. faas: Kinnistamine

Kuidas jälgida tulemusi, tagada muudatuse kinnistumine ja anda õigel ajal vastutus üle? 

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Prosci 3-faasiline protsess, 3. faas: Kinnistamine

Kuidas jälgida tulemusi, tagada muudatuse kinnistumine ja anda õigel ajal vastutus üle? 

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. teemaplokk

Osalejaprojektide esitluste ettevalmistus ja nõustamine.

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. teemaplokk

Osalejate muudatusprojektide esitlused

Järgmised sammud ja sertifitseerimine

10:00 - 12:00
Grupicoaching (virtuaalselt) 

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni

Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta.

Ratastooliga ligipääs on tagatud. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.