Modelleerimise erikursus Inventor tarkvaraga

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade modelleerimist kiirendavatest töövoogudest Inventoris (eelkõige metallkonstruktsioonide ja mööbli valdkonnas). Koolituse käigus õpitakse läbi praktiliste ülesannete neid võimalusi kasutama.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga

Sihtgrupp:

Koolitus on eelkõige mõeldud tootmisettevõtetes ning inseneribüroodes projekteerimisega ja tootearendusega seotud töötajatele. Samuti muu inseritööga kokkupuutuvatele või sellest huvituvatele inimestele.

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Keevisraamide modelleerimine
 • Standardsete profiilide kasutamine keeviskonstruktsioonides
 • Disaini muutmine ja parandamine
 • Keeviskonstruktsioonidest jooniste vormistamine
 • 3D modelleerimine kasutades Multibody Part töövoogu;
 • Detaili konfiguratsioonide loomine iPartiga;
 • Koostu konfiguratsioonide loomine iAssemblyga;

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab kasutada keevisraamide moodulit;
 • oskab modelleerida keevisraame;
 • oskab kasutada keeviskonstruktsioonidest tulenevaid jooniste tegemise võimalusi Inventoris;
 • oskab kasutada projekteerimise automatiseerimise vahendeid iPart, iAssembly, MultiBody Part.

Koolitusel osalemise eeldused:

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on eelnev Autodesk Inventor, Fusion 360 või mõne muu

parameetrilise CAD tarkvara kasutamise kogemus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30 – 16:30, sisaldab 2 kohvipausi

Koolitus viiakse läbi reaalajas veebikoolitusena MS Teams keskkonnas.

Kursus on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest. Kursuse töökeeleks on eesti keel. Kursus toimub tarkvarapaketiga Autodesk Inventor Professional. Programmi esitletakse viisil, mis sobib ka varasemate versioonide kasutajatele.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt

75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud

Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku

elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite

omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75%

kursuse kogumahust, väljastatakse tõend

Maht: 8 akadeemilist tundi (sh 90% praktilist tööd)

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel! 

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.