Java programmeerimiskeel algajatele

Java arendaja põhikursus õpetab terviklikult Java programmeerimiskeelt - aitab mõista selle kontseptsioone ja keele konstruktsioone, objektorienteeritud programmeerimise põhimõtteid, samaaegseid protsesse ning teisi olulisi Java keele omadusi.

Koolitus annab tervikliku ülevaate Java programmeerimiskeelest ja ka praktilise kogemuse selle kasutamises.

Koolituse eesmärk on anda praktilised algteadmised programmeerimisest Java keeles.

Sihtrühm: Kõik, kes soovivad õppida Java programmeerimiskeelt; tarkvaraarendajad.

Koolitusel osalemise eeldused:

Huvi Java programmeerimiskeele vastu, inglise keele oskus kõnekeele tasemel. Osalemine ei eelda eelteadmisi programmeerimisest. Koolitus sobib ka neile, kes on varasemalt programmeerimisega kokku puutunud või, kes on iseseisvalt Java programmeerimiskeelt kasutanud ja soovivad oma teadmiseid täiendada.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab kasutada programmeerimise põhikonstruktsioone nagu muutuja, avaldis, omistuslause, tingimuslause, tsükkel, funktsioon, rekursioon, andmevahetus kasutaja ja failidega;
 • teab põhilisi andmetüüpe ja -struktuure ning oskab kasutada vastavaid programmeerimise standardoperatsioone;
 • oskab kasutada Java keeles objektorienteeritud paradigma põhimõisteid (kapseldus, abstraktsioon, pärimine, polümorfism, ülekirjutamine, ülekate) ning analüüsida vastavaid Java programme;
 • oskab luua Java keeles lihtsamatele ülesannetele vastavaid algoritme, koostada ja korrektselt vormistada lahendusprogramme ning neid siluda;
 • oskab analüüsida ja üksikasjalikult selgitada Java programmi töö käiku ning programmi muuta, täiendada ja edasi arendada;
 • oskab ellu viia programmeerimisalaseid projekte Java keeles.

Koolitusel käsitletavad teemad

 1. Sissejuhatus: Tarkvaratööriistade seadistamine. Muutujad. Primitiivsed andmetüübid. Andmetüüpide teisendamine. Operaatorid, operandid ja avaldised. Operaatorite järjekord.
 2. Avaldised, laused, koodiplokid, meetodid: võtmesõnad ja väljendid. Avaldised, tühikud ja taane. Koodiplokid ja tingimusavaldised. Meetodite ülekate.
 3. Juhtimise voo avaldised: switch, while ja do while avaldised.
 4. OOP 1. osa – klassid, konstruktorid ja pärimine: viide vs objekt vs instants vs klass. this vs super. Meetodi ülekate vs ülekirjutamine. Staatilised vs instantsmeetodid. Staatilised vs instantsmuutujad.
 5. OOP 2. osa – kompositsioon, kapseldamine ja polümorfism.
 6. Massiivid, Java sisseehitatud loendid. Viidete tüübid vs väärtustüübid.
 7. Seotud loendid, queue, stack.
 8. Siseklassid, abstraktsed klassid, liidesed. Nimede määramise kokkulepped ja paketid. Staatilised ja lõplikud võtmesõnad.


Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Koolitus on praktilise suunitlusega, millest teoreetiline osa moodustab 1/4 kogu koolituse mahust.  Iga teemaploki juures sooritatakse teadmiste kinnistamiseks praktilisi harjutusi ja osalejad saavad vastused tekkinud küsimustele ning tagasiside koolitajalt. 
Koolitaja viib koolituse läbi eesti või inglise keeles.

Koolitushind sisaldab: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste, arutelude ja iseseisvate ülesannete lahendamise käigus.
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Maht: 64 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

 

Koolitust viib läbi Andre Sääsk.

Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina ülikoolides. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli fundamentaalfüüsika eriala.
Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi andmebaasidest, programmeerimisest, veebirakenduste, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. 

Ajakava

09:00 - 09:30
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 - 11:00
Koolitus
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Koolitus
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Koolitus
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Koolitus ja kokkuvõte

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.