Autodesk Vault baaskursus

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade CAD tarkvara andmehaldusest Autodesk Vaulti-ga.

Autodesk Vault aitab organiseerida jooniste ning mudelite andmeid ning dokumentatsiooni. Autodesk Vault tehnoloogia toetab projekteerimisrakendusi AutoCAD, Inventor, Civil 3D ja Revit, aga samuti Microsoft Office-i (Word, Excel, Powerpoint) või ka teiste CAD tootjate programme (Bentley MicroStation, PTC Creo, Solidworks). Professionaalse CAD tarkvara kasutuse juurde kuulub tänapäeval ka andmehaldus tarkvara kasutamine. Autodesk Vault andmehaldus tarkvara olulised eelised on näiteks tsentraalne andmehoidla, BOM haldus, andmete kiire leidmine, korrastatud projekteerimisprotsessid ja parem koostöö. Vastavalt ettevõtte töövoogudele üles seatud andmehaldus tarkvara kasutamine suurendab nii inseneritöö kiirust kui ka töörõõmu.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud ennekõike tootmisettevõtetes ning inseneribüroodes tootearenduse juhtimisega ja projekteerimisega seotud inimestele.

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Autodesk Vault ülevaade;
 • Sisse/ välja logimine;
 • Vault projekti fail;
 • Autodesk Vault kasutajaliides ja selle konfigureerimine;
 • Vaulti Add-in menüü Inventoris;
 • Failide väljavõtmine ja lisamine andmebaasi;
 • Versioonihaldus (failide ajalugu ja versioonid);
 • Failide kuuluvus (Where Used ja Uses);
 • Andmete otsimine, sorteerimine ja filtreerimine;
 • Failide elutsükli kasutamine;
 • Andmete kopeerimine (Copy Design);
 • Komplektide printimine.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb Autodesk Vault arhitektuuri ja Vault kasutajaliidest;
 • teab, kuidas kasutada Vault projekti faili;
 • teab, kuidas kasutada versioonihaldust;
 • teab, kuidas vaadata failide kuuluvust;
 • oskab kasutada Autodesk Vault Project Explorer-it;
 • oskab konfigureerida Autodesk Vault Explorer kasutajaliidest;
 • oskab andmeid otsida, sorteerida ja filtreerida;
 • oskab kasutada Vault Add-in menüüd Inventoris;
 • oskab faile andmebaasi lisada ja sealt välja võtta;
 • oskab kasutada failide elutsüklit;
 • oskab andmeid kopeerida (Copy Design);
 • oskab printida komplekte.

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Osalemise eeltingimuseks on Microsoft Windows keskkonna baasteadmised ja mõne CAD tarkvara algteadmised (eelistatult Autodesk Inventor, AutoCAD vms).

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30 – 14:30, sisaldab 2 kohvipausi

Koolitus viiakse läbi reaalajas veebikoolitusena MS Teams keskkonnas.

Kursuste töökeeleks on eesti keel. Kursused toimuvad tarkvaraga Vault Pro.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 6 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel! 

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.